Anadolu Cam 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (18.08.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Hedef Hisse Fiyatı: 2.48TL
Potansiyel Getiri: %11

Piyasa beklentisinin üzerinde net kar

 Anadolu Cam 2Ç17’de piyasa beklentisin %41 üstünde 71mn TL net kar açıklamıştır. Net kar rakamı bizim beklentimizin de %9 üstünde gerçekleşmiştir.
 FVAÖK rakamı beklentilerimizle uyumlu olmasına karşın, açıklanan net kar ve beklentimiz arasındaki farkın temel sebebi operasyonel olmayan kalemlerden kaynaklanmaktadır.
 Yıllık olarak bakıldığında, gelirlerdeki %23, FVAÖK’teki %29 artışa ve FVAÖK marjındaki yıllık 0.9 puanlık iyileşmeye, ayrıca 2Ç17’de 34mn TL’lik vergi gelirine karşın net kardaki %45 azalma operasyonel olmayan faaliyetler ile ilgilidir.
 Detaylara bakıldığında, Anadolu Cam 2Ç16’da 18.8mn adet Soda hissesi satışı sebebiyle oluşan 81mn TL’lik yatırım faaliyetleri geliri kaydetmişti. 2Ç17’de is Omco Kalip satışından 32mn TL gelir ve finansal varlık değerleme farkından kaynaklanan 5mn TL yatırım faaliyetlerinden gider kaydetmiştir. Sonuç olarak, 2Ç17’de 28mn TL yatırım faaliyetleri geliri kaydetmiştir. Öte yandan 2Ç16’da 26mn TL net finansal gelir, 2Ç17’de 44mn TL’lik net finansal gidere dönüşmüştür.
 Anadolu Cam 2Ç17’de yıllık %23 artışla 604mn TL gelir elde ederken, gelirlerin %58’i Türkiye ve kalan %42’lik kısım yurtdışı operasyonlarından elde edilmiştir. Anadolu Cam’ın üretim hacmi 2Ç17’de yıllık %3 artarak 480bin ton olmuştur.
 Anadolu Cam 2Ç17’de 124mn TL FVAÖK ve %20.5 FVAÖK marjı kaydetmiştir. Pazarlama ve satış giderlerindeki yıllık %45 artışa karşın, satılan malların maliyetlerinin vefaaliyet giderlerinin satışa oranın gerilemesi marj iyileşmesini desteklemiştir.

Olumlu piyasa etkisi bekliyoruz.

 2Ç17 FVAÖK marjı piyasa beklentileri ile uyumlu olmasına karşın, net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple 2Ç17 sonuçlarının hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.