Doğuş Otomotiv 2017/6 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (18.08.2017)

Doğuş Otomotiv 2017/6 Aylık Bilanço Analizi

Beklentilerin üzerinde FAVÖK marjı (+)

Doğuş Otomotiv’in 2Ç17 FAVÖK’ü bizim tahminlerimiz ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 2017 ilk yarı sonuçlarının yılsonu tahminlerimiz ile uyumlu olması nedeniyle marjlardaki beklentilerimizde revizeye gitmiyoruz. Ancak 2Ç17’de önceki çeyreğe göre 127 mn TL artan net borcu değerlememize yansıtıyor, böylece hedef fiyatımızı 11,52 TL’den 10,10 TL’ye düşürüyoruz. Doğuş Otomotiv için “AL” tavsiyemizi “TUT”a revize ediyoruz. FAVÖK marjının piyasa tahminlerinin üzerinde oluşması nedeniyle 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerindeki etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

Operasyonel Sonuçlar

 Doğuş Otomotiv’in 2Ç17 net karı 32 mn TL olan beklentilerimizin üzerinde, piyasa tahminlerine paralel 41 mn TL olarak açıklandı. Net kardaki sapmada faaliyet dışı gelirlerin beklentilerimiz paralelinde açıklanmasına rağmen, operasyonel gerçekleşmelerin tahminlerimizin üzerinde oluşması etkili oldu.

 Doğuş Otomotiv’in 2Ç17’de satış gelirleri, toptan satış hacminin (skoda hariç 40.924) yıllık %16 gerilemesine rağmen; Euro/TL’deki yükselişin yanı sıra yeni modeller nedeniyle yapılan fiyat artışlarının desteğiyle geçen yılın aynı çeyreğine paralel 3,13 mlr TL (VKY Beklentisi: 3,03 mlr TL, Research Turkey Beklentisi: 3,13 mlr TL) seviyesinde gerçekleşti.

 Şirketin 2Ç17’de brüt kar marjı geçen yıla paralel ve önceki çeyreğin yaklaşık 1,4 puan altında %9,7 olarak kaydedildi. Perakende otomotiv segmenti (binek+ticari) brüt kar marjının geçen yılın altında oluştuğunu gözlediğimiz Doğuş Otomotiv’in toplam brüt kar marjının yıllık bazda yatay gerçekleşmesinde, satış sonrası hizmetlerden elde ettiği marjın geçen yılın oldukça üzerinde oluşması etkili oldu.

 Şirketin FAVÖK’ü 2Ç17’de yıllık %7, çeyreklik %46 artarak 117 mn TL (Research Turkey Beklentisi: 107 mn TL) ile 96 mn TL olan beklentimizin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2Ç17’de %3,7 ile geçen yılın 0,2 puan üzerinde, önceki çeyreğin 0,1 puan altında, %3,2 düzeyindeki tahminimizin ötesinde oluştu. FAVÖK marjı, brüt kar marjının tahminlerimize paralel gerçekleşmesine rağmen faaliyet giderlerinin beklentilerimizin altında oluşmasıyla öngörülerimizin üzerinde gerçekleşti.

 Şirketin net borcu önceki çeyreğe göre 127 mn TL artarak 2,512 mlr TL düzeyine yükselmiştir. Bununla birlikte geçen yıla göre yaklaşık 200 mn TL yükselen finansal borçların ve artan borçlanma oranlarının etkisiyle finansman giderleri 2Ç17’de 87 mn TL (2Ç16: 70 mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

 Sonuç olarak 2Ç17’de Şirketin brüt kar marjı tahminlerimize paralel gerçekleşmesine rağmen, faaliyet giderleri öngörülerimizin altında oluştu. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde brüt kar marjında beklediğimiz gerilemenin; faaliyet giderlerinde personel maliyetleri hariç öngördüğümüz düşüş ile karşılık bulacağını böylece FAVÖK marjının %3,4 seviyelerinde oluşacağını tahmin ediyoruz. 2017 ilk yarı sonuçlarının yılsonu tahminlerimiz ile uyumlu olması nedeniyle marjlardaki beklentilerimizde revizeye gitmiyoruz. 2Ç17’de 130 mn TL artan net borcu değerlememize yansıtıyor, böylece hedef fiyatımızı 11,52
TL’den 10,10 TL’ye düşürüyoruz. Doğuş Otomotiv için “AL” tavsiyemizi “TUT”a revize ediyoruz. FAVÖK marjının piyasa tahminlerinin üzerinde oluşması nedeniyle 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerindeki etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.