Akbank 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (27.10.2021)

Beklentilerin üzerinde güçlü sonuçlar. Hedef fiyat 8,05 TL’den 9,10 TL’ye yükseltildi.

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 9.10
Artış potansiyeli (%) 63%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 8.05

Akbank 3Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde güçlü 3,211 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda kuvvetli %53 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 2,554 milyon TL olan tahminimizin ve 2,772 milyon TL olan piyasa beklentisinin %26 ve %16 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 7,343 milyon TL olup geçen yıla göre %66 artarak %14,5 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, ticari zarar ve karşılıklar ile beklentimizden düşük gelen diğer bankacılık gelirleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin bir hayli üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 3Ç21’de %23 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredi mevduat makasında devam eden toparlanma, net ücret ve komisyon gelirlerinde yılllık bütçe üstü performans, TL kredilerde sektör üstü büyüme ve devam eden pazar payı kazanımları, tüketici kredilerinde bütçe üstü büyüme, 1,37 milyar TL ticari zarar, tahsilatlarda yavaşlama, yeniden sınıflama nedeniyle ikinci grup kredilerin ağırlığında azalma ve üçüncü grup kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır. Banka yönetimi TL fonlama maliyetlerinde önemli ölçüde gerilemeye paralel olarak 4Ç21’de marjlarda iyileşmenin devam etmesini beklemektedir.

3Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Net faiz marjında 20 baz puan daralma beklentisi için aşağı yönlü risk, TL kredilerde %20 büyüme ve ücret ve komisyon gelirlerinde yüksek %10 büyüme bütçeleri için ise yukarı yönlü risk bulunmaktadır.

2021-2023 net kar beklentilerimizi ortalama %20 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 8,05 TL olan hedef fiyatımızı 9,10 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %63 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 2,8x F/K ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %15,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Marjlarda devam eden toparlanma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 37 baz puan artarak %3,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki artış (%59) marjları olumlu etkilemiştir. Swap fonlama maliyetleri ise swap kullanımının artması ve artan fonlama maliyetleri nedeniyle çeyreksel bazda %28 artmıştır. Kredi-mevduat makası çeyreksel bazda 58 baz puan artmıştır ve yılın son çeyreğinde daha da kuvvetlenmesi beklenmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bütçe üstü performans. 2Ç20’deki zayıf performansın ardından ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %15, yıllık bazda ise kuvvetli %25 artmıştır ve bütçe beklentisinin üzerinde bir performans göstermiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım