Adana Çimento 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (20.08.2018)

Adana Çimento 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Mevcut Hisse Fiyatı: 5.59 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 6.51TL
Potansiyel Getiri: %16

 Adana Çimento 2Ç18’de bizim beklentimiz olan 44mn TL’nin üzerinde, piyasa beklentisi olan 74mn TL’nin ise %40 altında 53mn TL net kar açıkladı. Net karın piyasa beklentisine oranla bu ölçüde farklılık göstermesi ise bazı tahminlerin şirketin 6 Nisan 2018’de duyurmuş olduğu ÇİMSA hissesi satışından elde edilen gelirin tamamını içermesinden kaynaklandı. Açıklanan bu sonuç ile beraber şirketin net karı yıllık bazda %170 artarken, faaliyet  erformansındaki düzelme, iştiraklerden elde edilen gelirler ve ertelenmiş vergi geliri net karı destekleyen başlıca faktörler oldu.

 Açıklanan 186mn TL’lik net satış geliri, beklentilerle uyumlu gerçekleşirken yıllık bazda %63 seviyesinde bir satış büyümesine işaret ediyor. Bu durum temel olarak olumlu hava koşulları sonrası iç talepteki yıllık bazda toparlanma ve güçlü ihracat gelirlerinden kaynaklandı. Şirketin iç pazardaki fiyat ayarlamaları ile beraber yükselen ürün fiyatları ve geçen seneye göre yüksek seyreden talep iç pazar gelirlerinde %37’lik bir artış sağladı. Buna ek olarak, %138 oranında yükselen ihracat gelirleri satışlardaki güçlü performansı destekleyen başlıca faktör oldu.

 Operasyonel giderler tarafında şirketin maliyet odaklı yaklaşımı ile birlikte FVAÖK yıllık bazda %146 artarak beklentimizle tamamen uyumlu 40mn TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde FVAÖK marjı da 7.3 puan artarak %21.6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faaliyet performansındaki bu toparlanma özellikle satışların maliyetinin alt kalemi olan direkt madde ve malzeme giderlerindeki yıllık bazda 10 puan seviyesinde gerçekleşen düşüşten  Kaynaklandı.

Sonuçların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz
 Güçlü faaliyet performansı nedeniyle Adana Çimento’nun 2Ç18 finansallarının piyasa etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.