Gübre Fabrikaları 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (20.08.2018)

Gübre Fabrikaları 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr

Mevcut Hisse Fiyatı: 2.99 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 3.80TL
Potansiyel Getiri: %27

Beklentilerin altında net zarar

 Gübre Fabrikaları 2Ç18’de 15mn TL net zarar açıklamıştır. Şirket için piyasa beklentisi 77mn TL net zarar yönündeydi.

 Gübre sektöründe, mevsimsellik söz konu olup yılın ilk ve son çeyreği gelir ve karlılık anlamında daha güçlü gerçekleşmektedir. Bu sebeple finansalların yıllık olarak karşılaştırılmasını daha anlamlı buluyoruz.

 FVAÖK rakamının çok güçlü bir şekilde yıllık %563 artmasına ve FVAÖK marjının ise 2Ç18’de yıllık 9.1 puan iyileşerek %11.4 olmasına ayrıca 33mn TL’lik vergi gelirine karşın, operasyonel olmayan kalemlerden dolayı şirket zarar
kaydetmiştir. (69mn TL net diğer gider ve 22mn net finansal gider)

 Gübre Fabrikaları 2Ç18’de yıllık %6 artışla 1,102mn TL gelir kaydetmiştir. Yurtiçinde satış hacminin yıllık %9.3 düşmesine karşın ve yurtiçi faaliyetlerinden elde ettiği 460mn TL gelir yıllık %8 artmıştır. Şirket yurtiçi operasyonlarından 2Ç18’de 20.7mn TL FVAÖK ve %4.5 FVAÖK marjı elde etmiştir. Geçen sene ikinci çeyrekte şirket 1.7mn TL’lik FVAÖK ve %0.4 FVAÖK marjı kaydetmişti.

 Razi’nin 2Ç18’de, satış hacmi yıllık %36 artmasına karşın elde ettiği 510mn TL’lik gelir, yıllık %9.7 azalmıştır. Razi’de satılan maliyetlerinin satışlara oranının 2Ç17’de %84.3’ten 2Ç18’de %67.5’e gerilemesinden dolayı, Razi 2Ç17’de 90mn TL FVAÖK ve %17.6 FVAÖK marjı kaydetmiştir. Geçen sene ikinci çeyrekte Razi 15.4mn TL FVAÖK ve %2.7 FVAÖK marjı kaydetmişti.

Sonuçların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz

 Her ne kadar 2Ç18 faaliyet karı beklentilerin oldukça üstünde gerçekleşmiş olsa da, 2Ç18’de net zarar rakamı nedeniyle sonuçların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz

Raporun tamamı için tıklayın.