5. Nesil Savaş ve küresel zorluklar

Dünya tarihinin büyük dönüşümlerinde, ne acıdır ki, savaşların kritik ve yadsınamaz bir rolü söz konusu. Medeniyetlerin, devletlerin yükselişi, duraklaması ve gerilemesi, imparatorlukların güçlenmesi ve çöküşü hep savaşlarla yön bulmuştur. Antik çağdan günümüze, dünya tarihine şekil vermiş olan savaşlar beş nesil değişimi yaşadılar. İlk nesil savaşlar tümüyle bilek ve kol gücüne dayalı, her devlet veya kavmin sembollerini taşıyan üniforma ve bayrakların söz konusu olduğu, kılıç, mızrak, gürz gibi silahların kullanıldığı, falanks, hat ve sütun taktiklerinin kullanıldığı, antik dönem savaşları olarak tanımlayabileceğimiz bir dönemdir.

İkinci nesil savaşlar, antik dönemden başlayarak süre gelen savaş taktiklerinin gelişme gösterdiği, klasik savaş düzenine yeni anlayışların eklendiği, barutun artık devrede olduğu, yivli tüfek ve top gibi kuyruktan doldurmalı silahların etkili olduğu, esasen ‘ateş ve barut gücü’ne dayalı bir dönemdir. Üçüncü nesil savaş ise, ikinci nesil savaşlar dönemini ‘erken-modern savaş’ dönemi olarak nitelendirir isek, ‘modern savaşlar’ dönemi olarak adlandırabileceğimiz, hava gücünün, uzun menzilli silahların devrede olduğu; iki ordu arasındaki savaşın artık ‘hat’ noktasında, ‘cephe savaşı’ olmaktan çıkıp, cephelerin gerisine, hatta savaşın esas merkezinden çok uzaklara, sivillerin yaşadığı bölgelere daha fazla sirayet eden bir dönemdir.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!