Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Mayıs 2021

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Mayıs 2021

  • 2021 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 6,5 oranında artışla 255,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,8 oranında azalışla 582,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -413,0 milyar ABD doları iken 2021 Mayıs sonunda -327,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre % 1,3 oranında azalışla 92,0 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 16,2 oranında artışla 107,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 27,3 oranında artışla 53,3 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre % 33,0 oranında azalışla 147,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre % 7,1 oranında azalışla 109,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre % 26,7 oranında azalışla 21,4 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 12,4 oranında azalışla 7,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 0,6 artışla 46,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre % 3,4 oranında artarak 324,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre % 5,0 oranında artarak 35,0 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 1,0 oranında azalarak 15,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 2,1 oranında artarak 65,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 3,6 oranında artarak 100,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası