Türkiye Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi / Şubat 2024

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %58,29, aylık %7,18 arttı

Tarım-ÜFE’de (2020=100), 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %7,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %60,28 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %5,93 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %6,02 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %168,10 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık Tarım-ÜFE’ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı