Mavi Giyim 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Alnus Yatırım – (15.03.2024)

MAVI Finansal Değerlendirme Raporu

Son Kapanış Fiyatı(TL) : 141.30
Hedef Fiyat(TL) : 183.00
Tavsiye : TUT
Potansiyel Getiri(%) : 29.51

MAVI’nin, 2023/12 dönemi (01.02.2023-31.01.2024 özel dönemi) finansallarını incelediğimizde;

 Şirketin ‘Hasılat’ı, büyük oranda ‘’Perakende Satış Hasılatı’’ndaki artışın(3,95 Milyar TL) desteğiyle; senelik bazda 5,25 Milyar TL artış kaydetmiş durumda. ‘Satışların Maliyeti(-)’nde ise, 2,94 Milyar TL artış ortaya çıkarken; bu kapsamda şirketin ‘Brüt Kâr’ rakamındaki artış miktarı 2,31 Milyar TL civarında(yüzde 22,36) olmuştur.

 Şirketin ‘Faaliyet Giderleri(Genel Yönetim, Pazarlama, Satış, ve Dağıtım ve Araştırma ve Geliştirme Giderleri)’, büyük oranda ‘’Personel Giderleri’’ndeki artışların öncülüğünde; geçen yılın aynı dönemine(2022/12; 01.02.2022-31.01.2023) göre 1,73 Milyar TL artış göstermiştir. Büyük oranda ‘’Reeskont Faiz Geliri’’ ve ‘’Kur Farkı Dengesi’’nin etkili olduğu ‘Diğer Net Esas Faaliyet Geliri(+)’ kaleminde ise; 107,8 Milyon TL artış ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler sonrasında; şirketin ‘Esas Faaliyet Kârı’ndaki artış tutarı 689,3 Milyon TL(yüzde 24,9) ve ‘FAVÖK’ rakamındaki artış tutarı 672,8 Milyon TL (yüzde 16,1) civarında olmuştur.

 Büyük oranda ‘’Kur Korumalı Mevduat Gelirleri’’nin etkili olduğu ‘Net Yatırım Faaliyet Gelirleri(+)’; senelik bazda sadece 1,4 Milyon TL artış kaydetmiştir. Büyük oranda ‘’Faiz Giderleri(Mal Alımlarına İlişkin İskonto Faizi ve Finansal Borçlarla İlgili Faiz Giderleri)’’ kaynaklı olarak ‘Net Finansman Giderleri(-)’nde ise 8,8 Milyon TL azalış ortaya çıkmıştır. ‘Vergi Giderleri’nde görülen 437,6 Milyon TL’Lik artış sonrasında, şirketin ‘Dönem Net Kârı’nda 121,8 Milyon TL(yüzde 6,39)’lik azalış görülmüştür.

 Şirketin, 2023 yılı satış gelirlerindeki büyüme; TMS 29(enflasyon düzeltmesi) etkisi dışlandığında yüzde 91 olmuştur. Satış büyümesinde, tüm ürün kategorilerindeki adetsel artış ve reel fiyat artışı etkili olmuştur. Güçlü marka stratejisi, müşteri talebine cevap veren yenilikler ve dinamik ürün-fiyat planlaması yanında; etkili ürün maliyet kontrolü ile şirketin brüt kâr marjındaki azalış(2022/12 yüzde 49,23, 2023/12 yüzde 48,20) sınırlı olmuştur. Etkin gider yönetimi sayesinde faaliyet giderleri/ toplam satışlar oranı 70 baz puan iyileşmiştir. 2023 yılına ilişkin yurtdışı satışları, sabit kur varsayımı altında yüzde 4 oranında büyüme kaydederken; yıl boyunca makro ekonomi kaynaklı talep zayıflığı etkisiyle hem satışlar, hem de marjlar baskılanmıştır.

 Şirketin 2024 yılı beklentilerini inceleyecek olursak; toplam gelir büyümesinin yüzde 65 ile yüzde 75(TMS 29 öncesi) aralığında olması öngörülürken, Türkiye perakende mağaza gelişiminin net 15 mağaza açılışı ve 10 mağazada metrekare büyümesi şeklinde olması beklenmekte. FAVÖK marjının; TFRS 16 dahil(TMS 29 öncesi) yüzde 19,5 ile yüzde 20,5 aralığında olması tahmin edilirken, net nakit pozisyonunda da artış öngörülmekte. Şirketin, 2024 yılı yatırım harcamalarına ilişkin artış oranının ise; yeni merkez ofis binası yatırımları dahil tutulduğunda yüzde 5 olması öngörülmekte.

 Şirket hisseleri için, daha önce yayımladığımız uzun vadeli model portföyümüzde belirttiğimiz 173,00 TL’lik hedef fiyatımızı 183,00 TL’ye yükseltiyoruz. Şirket hisseleri için ‘’AL’’ olan tavsiyemizi ise ‘’TUT’’a çeviriyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım