Turkcell 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (13.08.2021)

2Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 15,59
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 19,92
Potansiyel Getiri %28

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %23,7 artışla 8.3 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %21,0 artışla 15.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 20,0 artışla 3.5 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 artışla 6.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 178 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 130 baz puan düşüşle %42,3 olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 134 baz puan düşüşle %43,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,69 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 30,6 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı % 28,6 artışla 2.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,3 düşüşle 11 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç21’de 8.548 mn TL satış geliri (kons: 8.324 mn TL-Gedik: 8.372 mn TL), 3.466 mn TL FAVÖK (kons: 3.444 mn TL-Gedik: 3.441 mn TL) ve 1.113 mn TL net kar (kons: 1.070 mn TL-Gedik: 1.071 mn TL) açıklamıştır. Satış gelirlerindeki yüksek artışla 2Ç21’de güçlü momentum devam etmiştir. Şirket 2021 yılı beklentilerini revize etmiştir. Satış gelirlerinin %18 (önceki: +%14-16) (1Y21: %20,6), FAVÖK’ün 14,3 milyar TL (önceki: 14 milyar TL) (1Y21: 6,8 milyar TL) olması beklenmektedir. Artan fiber yatırımları, kur ayarlamaları ve Ukrayna dahil diğer yatırımlar sonrası operasyonel yatırımlar/satışlar beklentisi de %21-22 olarak güncellenmiştir. Güçlü abone başına gelir (ARPU) ve yeni abone performansı, uluslararası operasyonlar ve artan ekipman satışları sonrası satış gelirleri %23,5 artış kaydetmiştir. Mobil segment yeni abone sayısı 530 bin olurken, faturalı segment yeni abone sayısı 501 bin olmuştur. Sabit segmentte ise 46 bin artış olurken bunun 40 bini fiber segmentte gerçekleşmiştir. Böylelikle şirketin toplam 617 bin yeni abone ile toplam abone sayısı 38,1 milyona ulaşmıştır. ARPU büyümesi mobil segmentte %13,1, sabit segmentte %13,2 olarak gelirlere destek olmuştur. Yüksek Ukrayna operasyonları katkısı sonrası uluslararası gelirler %45,4 büyümüştür. Güçlü gelir artışı FAVÖK’e destek olurken, satılan malın maliyeti ve yönetim giderlerindeki hafif artış sonrası FAVÖK marjı %40,5’e (1Ç21: %42,2; 2Ç20: %40,8) gerilemiştir. Yüksek faiz gideri ve TL fon için kısa vadeli döviz takası işlemlerindeki gerçeğe uygun değer değişikliği nedeniyle 2Ç20’de 234 milyon TL, 1Ç21’de 207 milyon TL olan net finansal giderler 565 milyon TL’ye yükselmiştir. Vergi soruşturmasına ilişkin olarak 252 milyon TL’lik gider net karı baskılarken, 236 milyon TL’lik net ertelenmiş vergi geliri net kara destek olmuştur. Net uzun kur pozisyonu 146 milyon dolar (1Ç21: 183 mn dolar) olurken, net borcu 11,6 milyar TL (1Ç21: 11,4 milyar TL) ile yatay kalmıştır. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 3,1x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım