Turkcell 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (25.04.2018)

Turkcell 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: AL
Hedef Fiyat: TL 17.90

TCELL: 1Ç18’de operasyonel karlılık oldukça kuvvetli gerçekleşirken, net karlılık beklentilerin altında gerçekleşti.

Turkcell, 1Ç18’de yıllık %9.2, çeyreklik %132.0 artışla, yeni UFRS uygulamalarının etkisiyle artan amortisman giderleri, ve volatil döviz piyasasında görece olarak artan kur farkı giderleri nedeniyle, 609mn TL olan piyasa ortalama tahmininin ve 605mn TL olan net kar beklentimizin altında, 501mn TL net kar elde etmiştir. Ancak Grup’un operasyonel büyüme hızı 1Ç18’de de devam etmiştir. Turkcell, bu dönemde 536bin net abone alımına ek olarak abone başı aylık birim gelirlerinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla (M2M hariç) %10.2 artış kaydedebilmiştir. Grup, 1Ç18’de yıllık %17.5 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 4,673mn TL’ye (Şeker Yatırım T.: 4,542mn TL) yakın olarak 4,762mn TL satış geliri elde etmiştir. FAVÖK’ü ise, büyük ölçüde yeni uygulanmaya başlanan UFRS 9, 15 ve 16’nın etkileriyle yıllık %44.5 oranında yükselmiş ve piyasa ortalama beklentisi olan 1,797mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 1,760mn TL) üzerinde, hesaplamalarımıza göre 2,013mn TL olarak gerçekleşmiş, ve FAVÖK marjı yıllık belirgin 7.9 y.p. artış göstermiştir. Yeni UFRS uygulamalarının etkisi hariç tutulduğunda, Turkcell’in 1Ç18 FAVÖK’ü yıllık %21.3 artış göstererek 1,699mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında Turkcell’in 1Ç18 sonu itibariyle net borcu, UFRS 16 uygulamasının da etkisiyle 10.5mlyr TL’ye yükselmiştir (2017-sonu: 7.8mlyr TL). Grup’un açıklanan 1Ç18 sonuçlarına piyasanın ilk tepkisinin, net karlılığın beklentilerin altında gerçekleşmiş olması nedeniyle kısa süre için olumsuz olabileceğini, ancak operasyonel karlılığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olmasının, yılsonu tahminlerini olumlu etkileyebilecek olması nedeniyle bu tepkinin olumluya dönmesini beklemekteyiz.

Abone alımları ve FAVÖK marjında belirgin artış – Turkcell, 1Ç18’de net 536bin abone alımı gerçekleştirmiştir. Daha geniş bir abone bazı, aboneler içerisinde artan faturalı hat abone oranı, 4.5G kullanıcıları ve üçlü-oyun (ses + veri + dijital hizmetler) aboneleri sayılarındaki artışlar ile, Turkcell, Türkiye’deki operasyonlarından elde edilen abone başı aylık gelirlerinde (M2M hariç tutulduğunda) yıllık %10.2 oranında artış elde edebilmiştir. Böylelikle Turkcell Türkiye’nin satış gelirleri yılık %15.6 artarak 4,117mn TL’ye ulaşmıştır. Satışlarda gerçekleşen bu büyümenin yanında, UFRS 5, 15 ve 16 uygulamalarının etkisiyle Turkcell’in konsolide FAVÖK’ü 1Ç18’de yıllık %44.5 oranında artarak 2,013mn TL’ye ulaşmıştır. Ancak yine, yeni muhasebe standartları uygulamalarının etkisiyle, Şirket’in amortisman giderleri yıllık %56.2 artarak 971mn TL’ye ulaşmış, kur etkisiyle finansal giderleri de 442mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle Şirket’in net karındaki artış yıllık %9.2 ile sınırlı kalmış, Turkcell, 1Ç18’de 501mn TL tutarında net kar kaydetmiştir.

2018 yılı hedefleri korunmuştur – Turkcell, 1Ç18’de, 2018 yılı satış gelirleri artış beklentisi olan %14-%16, ve FAVÖK marjı beklentisi olan %37-%40 aralığının üzerinde performans göstererek, satış gelirlerinde %17.5 artış gerçekleştirmiştir; Grup’un FAVÖK marjı ise hesaplamalarımıza göre %42.3 oranında gerçekleşmiştir. Ancak Grup, hâlihazırda yılsonu hedeflerini korumuştur. Tahminlerimizi 1Ç18 gerçekleşmelerine göre hafif düzenleyerek ve beklentilerin üzerinde olumlu etkisini gözlemlediğimiz UFRS uygulamalarındaki değişikliklere göre 2018 yılı FAVÖK tahminimizi yaklaşık olarak %3 oranında arttırarak, Turkcell için 12 aylık pay başına 17.90 TL hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları hâlihazırda tahminlerimize göre 2018T 5.2x, yurt dışı eşlenikleri ise 6.4x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedirler.