Türk Traktör Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (26.04.2017)

1Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Potansiyel Getiri: %-3

Beklentilerin altında net kar

 Türk Traktör 1Ç17 sonunda hem piyasa beklentisi hem de bizim beklentimizin altında 55mn TL net kar açıklamıştır. Operasyonel tarafta ciro beklentilerle uyumlu iken FVAÖK marjı piyasa beklentisinin 1.8 puan bizim ise 2.4 puan altında gerçekleşmiştir. Şirket’in TL’deki değer kaybını fiyatlarına yansıtamadığı kanısındayız

Düşen karlılık

 Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %5 azalarak 8,487 adet olurken yurtiçi satış gelirleri yalnızca %9 yükselerek 780mn TL olmuştur. İhracat satışları ise bu dönemde %16 daralmış, ihracat gelirleri ise zayıf TL nedeniyle %5 artmıştır.

 Toplam hacim bu çeyrekte %8 düşerken şirketin karlılığının özellikle iç pazardaki hem kötü fiyatlamadan hem de ürün miksinden olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz. Toplam satış geliri büyümesi ise %9 olmuştur.

 Şirket bu dönemde 168mn TL brüt kar ve 17.5% brüt kar marjı kaydetmiştir. Bu da 112mn TL’lik bir FVAÖK ve 11.6% FVAÖK (yıllık 2.5 puan düşüş) marjına işaret etmektedir. Bu marj 1Ç15’den beri en düşük çeyreksel rakamdır.

Sonuçların hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz

 Operasyonel karlılığın beklentilerden zayıf gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Hisse için EP tavsiyemizi koruyoruz.

 Şirket’in net borcu çeyrek esnasında 146mn TL artarak 826mn TL oldu. Bu rakam 1.7 net borç/FVAÖK oranına işaret etmektedir. Hatırlanacağı üzere şirket 4 Nisan’da 250mn TL temettü ödemiştir. Bu da dikkate alındığında söz konusu oran 2.2’dir. EP tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2017 yılının kötüleşen makroekonomik şartlar nedeniyle zor bir yıl olacağı kanısındayız.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!