Türk Traktör 2020 3 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (27.04.2020)

1Ç20 Finansal Sonuçları

Öneri: TUT
Fiyat (TL/hisse) 54,45

Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 61,90
Potansiyel Getiri %14

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %45,6 artışla 1.2 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 184,8 artışla 144.5 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 37 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 593 baz puan artışla %12,1 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %23,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 1.007,8 artışla 84 milyon TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %39,2 düşüşle 395 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç20’de 1.191 mn TL satış geliri (Gedik: 1.205 mn TL; Foreks kons: 1.182 mn TL) 145 mn TL FAVÖK (Gedik: 142 mn TL; Foreks kons: 143 mn TL) ve 84 mn TL net kar (Gedik: 71 mn TL; Foreks kons: 77 mn TL) açıklamıştır. 1Ç20’de şirketin ihracat satış adedi yıllık %4 azalışla 3.417 adet olurken, güçlü yurtiçi talebiyle yurtiçi traktör satış adedi yıllık %83 artışla 4.258 adete ulaşmış ve böylelikle toplam satış adedi yıllık %31 yükselişle 7.675 adet olmuştur. Yurtiçi satış adetlerinin toplam satış adetlerinin içindeki payı da %40’tan %56’ya çıkmıştır. Yurtiçi satış adetlerinin artması ve marjın ihracata göre daha yüksek olması nedeniyle şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjı da yükseliş kaydetmiştir. Olumlu operasyonel performans ve azalan net finansal giderler sonrası şirketin net karı artış kaydetmiştir. Şirket, revize 2020 beklentilerini açıklamıştır. 2020 yılında Türkiye traktör pazar büyüklüğünün 28 bin33 bin adet aralığında (yıllık %8-28 artış) (önceki beklenti: aynı) olması beklenmektedir. Şirketin iç piyasa traktör satışının 12 bin 500 – 15 bin 500 adet (yıllık: %16-44 artış) (önceki beklenti: aynı), ihraç edeceği traktör satışının 10 bin – 12 bin 500 adet (yıllık: %18 -34 düşüş) (önceki beklenti: 14 bin – 15 bin 500 adet) ve yatırım harcamalarının 150 – 200 mn TL (2019 gerçekleşen: 143 mn TL) (önceki beklenti: 175 – 225 mn TL) aralığında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Beklentiler hazırlanırken, Covid-19 salgınının üretim, yurtiçi talep ve ihracat üzerindeki etkilerinin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayılmıştır. Şirket 1Ç20’de güçlü yurtiçi talep ve düşük finansal giderler sonrası beklentilerle uyumlu, olumlu finansal sonuçlar açıklamıştır. Hisse nisan ayında %37 nominal, %24 rölatif performans sergilemiş, 2020 yılı beklentilerimize göre 9,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Güçlü olan fakat beklentilere paralel gelen finansal finansal sonuçların hisse üzerinde etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.