Türk Traktör 2020 3 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (27.04.2020)

TTRAK 2020 1. Çeyrek Değerlendirmesi

Kapanış Fiyatı: 54,45TL
Hedef Fiyat: 63,00TL

Türk Traktör 1Ç20’de net karını 1Ç19’a göre %1008 artırarak 84 milyon TL olarak açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kardaki yükseliş kredi faizlerindeki düşüş ve iç talepteki artıştan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Şirket’in satış gelirleri 1Ç20’de yıllık bazda %45.6 artışla piyasa beklentisine paralel şekilde 1,191 milyon TL olarak gerçekleşti. Satış gelirlerinin dağılımına baktığımızda 1Ç19’a göre %94 artışla ve 662 milyon TL ile yurt içi satışlar başta da bahsettiğimiz gibi ön plana çıkarken, yurt dışı satışların aynı dönem aralığında satış hacminin daralmasına bağlı olarak %11 artışla 529 milyon TL olduğu gözlendi.

1Ç20’de ihracat satış adedi yıllık %4 azalışla 3.417 adet olurken, yurtiçi talebin verdiği destekle yurtiçi traktör satış adedi yıllık bazda %82 artışla 4.266 adede ulaştı. Bu sonuçla Şirket’in toplam satış adedi yıllık %30 yükselişle 7.683 adet oldu ve yurt içi satışların toplam satışlar içerisindeki payı %39.7’den %55.5’e ulaştı.

Şirket’in FVAÖK’ü 1Ç20’de yıllık bazda %184 artışla 145 milyon TL oldu. Başarılı operasyonel performans sonucu FVAÖK marjının da 1Ç19’daki %6,2’den 5.9 p.p yükselişle 1Ç20’de %12,1’e yükseldiği gözleniyor. Operasyonel performanstaki başarıya ek olarak net finansal giderlerin 1Ç19’daki 57,6 milyon TL’den 1Ç20’de 33,5 milyon TL’ye gerilemesinin de verdiği katkıyla Şirket’in net kar marjı ise yıllık bazda %0.9’dan 6.2 p.p yükselişle %7.1’e ulaştı.

Şirket’in net borcu ise çeyreksel bazda yüzde %39 1Ç19’a göre ise %73 azalarak 395 milyon TL olarak gerçekleşti. Net Borç/FVAÖK rasyosuna baktığımızda ise bir önceki çeyrekteki 1.06’dan 0.85’e gerilediği gözleniyor.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini ise güncelledi. Covid-19 salgınının üretim, yurtiçi talep ve ihracat üzerindeki etkilerinin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceğini varsayan Şirket yönetimi, yurtiçi satış adedi beklentisini herhangi bir değişiklik yapmayarak 12.500-15.500 adet olarak korudu. Fakat ihracat pazarlarındaki daralmadan kaynaklı olarak şirket yönetimi 2020 ihracat beklentisini 14.000-15.000 adet aralığından 10.000-12.500 adet aralığına revize etti. Ayrıca, yatırım harcamaları beklentisini de 175-225 milyon TL’den 150-200 milyon TL’ye revize etti.

13,52x 2020T F/K ve 6,56x 2020T FD/FVAÖK çarpanlarını kullanarak yurtiçi ve yurtdışı benzerleri ile değerlendirdiğimizde TTRAK hisseleri 63.00 TL hedef fiyat hesaplıyoruz. Şirket hisseleri son 1 aylık periyotta XU100 endeksine göre %27.9 daha iyi performans göstermiş durumda.