Türk Traktör 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (25.04.2018)

Türk Traktör 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

1Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Mevcut Hisse Fiyatı: 69.20 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 91.50TL
Potansiyel Getiri: %32

Beklentilerin altında faaliyet karlılığı

 Türk Traktör 1Ç18 sonunda hem piyasa beklentisi hem de bizim beklentimize paralel 56mn TL net kar açıklamıştır. Operasyonel tarafta ciro beklentilerle uyumlu iken FVAÖK marjı piyasa beklentisinin 1.6 puan bizim ise 1.3 puan altında gerçekleşmiştir. Şirket’in TL’deki değer kaybını fiyatlarına tam yansıtamadığı kanısındayız.

Düşen karlılık

 Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %9 azalarak 7,696 adet olurken yurtiçi satış gelirleri yalnızca %10 yükselerek 855mn TL olmuştur. İhracat satışları ise bu dönemde %6 daralmış, ihracat gelirleri ise zayıf TL nedeniyle %11 artmıştır.

 Toplam hacim bu çeyrekte %8 düşerken şirketin karlılığının özellikle iç pazardaki hem kötü fiyatlamadan hem de ürün miksinden olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz. Toplam satış geliri büyümesi ise %9 olmuştur.

 Şirket bu dönemde 172mn TL brüt kar ve 16.4% brüt kar marjı kaydetmiştir. Bu da 102mn TL’lik bir FVAÖK ve 9.7% FVAÖK (yıllık 1.9 puan düşüş) marjına işaret etmektedir. Bu marj 4Ç11’den beri en düşük çeyreksel rakamdır.

 Şirket’in net borcu çeyrek esnasında 467mn TL artarak 1,152mn TL oldu. Bu rakam 2.4 net borç/FVAÖK oranına işaret etmektedir. Hatırlanacağı üzere şirket 21 Mart’ta 300mn TL temettü ödemiştir. Bu da dikkate alındığında söz konusu oran 1.8’dir.

Sonuçların hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz

 Operasyonel karlılığın beklentilerden zayıf gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.