Turkcell 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (25.04.2018)

Turkcell 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

1Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr

Mevcut Hisse Fiyatı: 14.33 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 19.40TL
Potansiyel Getiri: %35

Beklentilerin altında net kar

 Turkcell 1Ç18’de piyasa beklentisinin %18 altında, 501mn TL net kar açıklamıştır.

 Yıllık olarak bakıldığında, 1Ç18’de daha yüksek gerçekleşen 314mn TL net finansal giderlere karşın (1Ç17’de 147mn TL), net karın yıllık %9 artmasında, güçlü faaliyet karı etkilidir. 4Ç17 ile karşılaştırıldığında ise, toplam operasyonel olmayan giderlerdeki azalma net karı desteklemiş ve çeyreksel %132 artmıştır.

 Turkcel yeni UFRS 9,15,16 standartlarını 1Ç18 finansallarında uygulamaya başlamıştır. Yeni UFRS standartlarının FAVÖK üzerinde etkisi 323mn TL’dir. Turkcell 1Ç18’de beklentilerin %12.5 üstünde 2,022mn TL FVAÖK ve %42.5 FVAÖK marjı
elde etmiştir. UFRS etkileri hariç tutulduğunda 1Ç18 FVAÖK’ü 1,699mn TL ve FAVÖK marjı ise %35.7 olarak gerçekleşecekti. Hatırlatmak gerekirse, UFRS 9, finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümlenmesi, UFRS 15 Gelir ve ilgili kontrat giderlerinin kaydı ve UFRS 16 Kiralama içeren kontratların muhasebesi kontratlarını düzenlemiştir.

 Turkcell 1Ç18’de 4,762mn TL konsolide gelir açıklamıştır. Konsolide gelirlerin %86’sını oluşturan Turkcell Türkiye’nin gelirleri güçlü mobil data ve dijital servislerin katkısıyla yıllık %15.5 ve çeyreksel %2 artmıştır. 1Ç18’de Turkcell Türkiye gelirlerinin %67’sini data ve dijital servis gelirleri oluştururken yıllık %16 artmıştır.

 Turkcell’in toplam mobil abone sayısı 1Ç18’de 536bin artışla 34.6mn olurken, faturalı hat abone sayısı yıllık %5.1 ve çeyreksel %0.5 artarak, toplam aboneler içindeki faturalı abonelerin payı 1Ç18’de %53.8 olmuştur. Faturalı abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 155bin ve ön ödemeli abone sayısı 382bin artmıştır.

1Ç18 sonuçlarının hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz

 1Ç18’de her ne kadar FVAÖK, yeni UFRS standartlarının uygulanması nedeniyle beklentilerin üstünde gerçekleşmiş olsa da, net kar beklentilerin altında kalmıştır. Bu sebeple 1Ç18 sonuçlarının hisse etkisini nötr olarak değerleniyoruz.

 Hatırlatmak gerekirse, Turkcell 2018 yılında, %14-16 aralığında gelir büyümesi, %37-40 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık %18-%19 seviyesinde operasyonel yatırımların satışlara oranını hedeflemektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.