Türk Hava Yolları Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (08.11.2019)

Telekonferans notları

Endeksin Üzerinde Getiri
Hisse Fiyatı: 12.66TL
12 Aylık Hedef: 15.00TL

Dün düzenlenen telekonferanstan olumlu izlenim edindik. Türk Hava Yolları, dün 3Ç19 sonuçlarını ve ileriye yönelik beklentilerini görüşmek için bir telekonferans düzenledi. Özet olarak, yönetimin özellikle 4Ç19 ve 2020 için maliyet gelişimi ile ilgili endişeleri gidermesi nedeniyle telekonferanstan olumlu bir izlenim edindik. Bu nedenle telekonferansta paylaşılanların, 3Ç19 sonuçlarından sonra gelen olumlu havanın devamlılığını sağlayabileceğini düşünüyoruz. Hisse için 15.00 TL hedef fiyatımızı ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Maliyetler: Yeni havalimanı ve uçuş yapılan tüm havalimanlarında tarifeler üzerinde indirim için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Belirli bir yol katedildiği, ancak daha ulaşılabilecek alanlar olduğu eklendi. Eylül ayında başlatılan maliyet düşürücü önlemler sayesinde, sadece 4Ç19’da 100 milyon $ seviyesinde maliyet düşürülmesi bekleniyor (ancak şu ana kadar maliyet kesintisi hedefinin ne kadarlık kısmına ulaşıldığı ile ilgili yorum yapılmadı).

4Ç19: Yönetim, 4Ç19’da yatay birim gelir, yatay doluluk oranı, yüksek tek haneli kapasite büyümesi, birim maliyetlerde ise düşüş beklediklerini söyledi. 2019 beklentilerinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Hatırlanacağı gibi, THY 2019’da 13.4 milyar $ ciro, %22-23 seviyesinde FAVKÖK marjı hedefi duyurmuştu. 9 aylık gerçekleşmelere göre ciro hedefinin bir miktar iyimser olduğunu düşünürken, marj bandının alt seviyesinin yeni maliyet düşürücü önlemlerle rahatlıkla ulaşılabileceğini görüyoruz (AK tahmini 13.0 milyar $ ciro, 22% FAVKÖK marjı).

Boeing Max sorunu: MAX problemi nedeniyle oluşan maliyet artışı ve zararların tazmini üzerinde görüşmelerin devam ettiğini, ancak henüz bir somut ilerleme kaydedilmediğini eklediler. Gelecek yıl da sorunun uzaması halinde farklı opsiyonlar kullanılarak kapasite için bir problem teşkil etmeyeceğini düşünüyorlar.

2020 beklentileri: Gelecel yıl, yurt içi talebin toparlamaya başladığı, yurt dışında ise Avrupa ve Asya bölgelerinde artan rekabet ve ticaret savaşları nedeniyle trafik hacminde büyüme için temkinli oldukları söylendi. Sene içinde filoya toplamda girecek 30 uçağın 14’ü geniş gövdeli olacağından, uzun mesafeli uçuşlara odaklanılacağı, Asya ve Amerika pazarlarının hedef pazarlar olacağı belirtildi. 2020’de birim gelirlerde hafif düşüş beklentisine rağmen maliyet tarafında elde edilecek olumlu gelişmeler sayesinde marjlarda belirgin toparlama bekleniyor.