Türk Hava Yolları 2020 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (4.06.2020)

“THY’nin 1. Çeyrek Net Dönem Zararı 2.023mn TL ile Piyasa Beklentisinin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 12,53 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 15,35 TL

THY 2020 yılının 1.  çeyreğinde 2.023mn TL (327mn USD) net dönem zararı kaydetmiştir. Bizim zarar beklentimiz 1.376mn TL, piyasanın zarar beklentisi ise 1.530mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen brüt kar marjı etkili olmuştur. Şirket 1Ç2019’da 1.253mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

Türk Hava Yolları’nın 1Ç2020 satış gelirleri, yolcu sayısının 1Ç2019’a göre %20 azalmasına karşın kurlardaki yıllık artış ile kargo gelirlerindeki artışın etkisiyle %3,2 artışla 15,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise amortisman ve itfa payı giderleri, bakım giderleri ile personel giderlerindeki sırasıyla %30,4, %27,1 ve %9,7’lik artışlar sebebiyle %11,7 yükseliş kaydetmiştir. Böylece, brüt kar maliyetlerdeki görece yüksek artışın etkisiyle %77,4 oranında gerilemiş ve 320mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1Ç2019’daki %9,5’dan 1Ç2020’de %2,1’e gerilemiştir.

Operasyonel giderler ilk çeyrekte %13,2 oranında azalarak 2.176mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 1Ç2019’daki 284mn TL’lik gelire karşın, 1Ç2020’de, kur farkı gideri kaynaklı 149mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece Şirket’in faaliyet zararı 1Ç2019’daki 809mn TL’den 1Ç2020’de 2.005mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVKÖK rakamı 1Ç2019’a göre %27,3 azalarak 1Ç2020’de 1.049mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVKÖK marjı 1Ç2019’daki %9,7’den %6,8’e gerilemiştir.

1. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden, devlet teşvik gelirleri kaynaklı, 241mn TL net gelir kaydedilmiştir. İştiraklarden ise özellikle Sun Express kaynaklı 104mn TL net gider oluşmuştur. Finansman tarafında da faiz ve türev işlemler sebebiyle 739mn TL net gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi zarar 2.607mn TL olurken, 584mn TL’lik vergi geliri sonrası 2.023mn TL net dönem zararı açıklanmıştır.

THY hisseleriyle ilgili hedef piyasa değerini 25.529mn TL’den 21.180mn TL’ye; hedef hisse fiyatımızı da 18,50 TL’den 15,35 TL‘ye düşürüyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi de “EKLE” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN