Türk Hava Yolları 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.08.2018)

Türk Hava Yolları 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 17.36 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 22.50TL
Potansiyel Getiri: %30

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Sonuçlar beklentiler dahilinde
THY 2Ç18’de 441mn TL net kar açıklamıştır. Net kar tarafında ise şirket hedge muhasebesi yaptığı için kur farkı gelirini bu çeyrekte görmedik. Bu muhasebe değişikliği konsensuslar oluştuktan sonra piyasa ile paylaşıldı. Dolayısıyla bu etkinin konsensüs tahminlerinde yer almadığı kanısındayız. Bu muhasebe değişikliğinden gelen net karın beklentiler dahilinde olduğu kanısındayız

İyi fiyatlama
THY’nin yılın ilk çeyreğinde birim yolcu getirisi dolar bazında %11 artarken, birim giderleri ise özellikle yüksek petrol fiyatları nedeniyle %12 yükselmiştir. Yakıt dışı giderlerde ise artış 6% olmuştur. Çeyrek esnasında faaliyet gösterilen yurtiçi harici tüm bölgelerde birim yolcu gelirleri olumlu iken başı %16/%13 artışla Avrupa ve Amerika çekmiştir.

2018 hedefleri yükseltildi
THY bu sene 75mn yolcu taşımayı hedefliyor (Önceki 74mn). Şirket bu sene ciro beklentisini 11.8mn ABD$’ından 12.5mn ABD$’ına yükseltirken FAVÖK marjını %23-24’ten %25’e çekti. Şirket ayrıca doluluk oranın bu sene %81 olmasını öngörüyor (önceki %79-80)

Sonuçlar olumlu
Şirket’in 2Ç18 sonuçlarının yukarı yönlü revize edilen hedefler nedeniyle hisse üzerindeki etkisinin olumlu olacağı kanaatindeyiz.

EÜ tavsiyemizi sürdürüyoruz
Talepte görülen iyileşmenin devam ediyor olması ve ileriye dönük rezarvasyonlardaki olumlu seyir nedeniyle Şirket için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ayrıca son dönemde artan petrol fiyatlarının şirketin %50 hedge politikası (Körfez ülkeleri havayollarında %0) ve Avrupalı havayolu şirketlerine görece düşük maliyet bazı nedeniyle THY’nin karlılığında major bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Şirket bugün saat 15:00’te telekonferans düzenleyecektir. Önümüzdeki günlerde tahminlerimizin üzerinden geçebiliriz.

Raporun tamamı için tıklayın.