Brisa 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.08.2018)

Brisa 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 6.83 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 7.42TL
Potansiyel Getiri: %9

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde

 Brisa 2Ç18 sonuçlarında piyasa beklentisine (13mn TL) paralel 12mn TL net kar açıkladı.

 Ciro beklentiler dahilinde iken FVAÖK marjı piyasa beklentisinin 2.4 puan üzerindedir.

İyileşen fiyatlama ve ürün miksi

 2Ç18 satış hacimleri iç pazarda %12 artış gösterirken (1.7mn adet), yurtdışı satış hacimlerin de %2 azalış gözlenmiştir. Bu dönemde yurtiçi satış gelirleri yıllık %34 artmıştır. Toplam satış adetleri bu çeyrekte %6 artarken ciro %35 yükselmiştir.
FVAÖK marjında yıllık bazda 5.8 puan iyileşme görülmüştür. Özellikle operasyonel giderlerdeki azalma dikkat çekicidir (satışların %13’ü geçen sene aynı dönem %16’ı idi)

Sonuçların hisse etkisinin olumlu olacağı kanısındayız

 Operasyonel anlamda beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansallara piyasa tepkisinin olumlu olacağı kanısındayız.

Tavsiyemizi EA’dan EP’ye çekiyoruz

 Şirket’e ilişkin nötr görüşümüz bulunmaktadır. Brisa’nın yeni tesisiyle %30 kapasite artırımı sağlamasının etkisiyle, Şirket’in güçlü büyüme potansiyelini beğeniyoruz. Brisa’nın güçlü marka tanınırlığı, lider pazar pozisyonu ve Sabancı Holding ile Bridgestone tarafından desteklenmesi, hane başına araç sayısının düşük olduğu ve araç üreticileri için üretim merkezi konumunda olan Türkiye’de yüksek büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Öte yandan, Şirket’in ana maliyet girdisindeki düşme trendinin etkisini yitirmeye başlaması ve TL’nin değer kaybetmeye devam etmesi Şirket için karlılık açısından olumsuzdur. 2018’de araç talebinin daralmasını bekliyoruz Ayrıca yüksek borçluluk şirket için bir diğer olumsuz unsurdur. 2Ç18 ve güncellenmiş makro varsayımlarımızı modelimize yansıtıyor ve şirket için yeni hedef fiyatımızı 7.42TL olarak belirliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.