Türk Hava Yolları 2017/6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (21.08.2017)

Türk Hava Yolları 2017/6 Aylık Bilanço Analizi

” Operasyonel İyileşme, Yüksek Kur Farkı Giderine Karşın Zararın Düşük Olmasını Sağladı…

Öneri “AL”
Hedef Hisse Fiyatı: 10,90 TL

Türk Hava Yolları’nın 2. çeyrek net dönem zararı 194mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 460mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 414mn TL’nin oldukça altında gerçekleşmiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen diğer faaliyet gelirleri ve yatırım gelirleri etkili olmuştur.

Şirketin satış gelirleri Uzak Doğu ve Avrupa gelirlerindeki artışlar sebebiyle 2016 2. çeyreğe göre %32,3 artış kaydetmiştir. 2Ç2017’da yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 artarak 17,2 milyona yükselmiştir. Satışların maliyeti ise hasılattaki artışın altında %16,8 oranında yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %187,4 artışla 1.848mn TL, brüt kar marjı ise 10,6 puanlık yükselişle %19,7 olmuştur. Operasyonel giderler sadece %5,9 artarak 1.317mn TL’ye ulaşmış ve karlılığı desteklemiştir. THY, ayrıca diğer faaliyetlilerinden 172mn TL gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 703mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 576mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti.

Şirketin FAVKÖK (Faiz, Amortisman, Vergi, Kiralama Gideri Öncesi Kar) rakamı 2Ç2016’ya göre 3,1 kat artarak 2Ç2017’de 1.890mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVKÖK marjı ise 2Ç2016’daki %8,7’den %20,2 yükselmiş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir.

Şirketin finansman öncesi karı 1.073mn TL olmuştur. Geçen sene 2. çeyrekte finansman öncesi zarar 470mn TL idi. Türk Hava Yollarının ikinci çeyrekte, zarara geçmesinin sebebi olan finansman tarafında ise USD’nin EUR karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak 1.361mn TL’lik çok yüksek gider kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak, vergi öncesi zarar 288mn TL olarak gerçekleşmiştir. (2Ç2016’daki vergi öncesi net zarar 816mn TL idi) İlgili döneme ilişkin vergi geliri 94mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle net dönem zararı 2016 ikinci çeyreğe göre 462mn TL azalarak 194mn TL’ye gerilemiştir.

Şirketle ilgili tahminlerimizi 2017 yılı ilk yarı gerçekleşmeleri ardından güncelliyoruz. Buna göre, THYAO hisseleriyle ilgili hedef hisse fiyatımızı 6,90 TL’den 10,90 TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.