Tüpraş 2020 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (4.11.2020)

“Tüpraş 3Ç2020’de Beklentilerin Altında Ana Ortaklık Net Dönem Zararı Kaydetti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 76,65 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 110,60 TL

Tüpraş’ın 3Ç2020 ana ortaklık net dönem zararı 420,1mn TL ile hem piyasa beklentisi olan ortalama 633mn TL ana ortaklık net dönem zararının hem de bizim beklentimiz olan 745mn TL ana ortaklık net dönem zararının altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizden iyi gelmesi (FAVÖK beklentimiz 635mn TL – gerçekleşen 961mn TL) ve finansman giderlerinin beklentimizin altında kalması etkili olmuştur.

Tüpraş’ın satış gelirleri 3Ç2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %14,8 oranında gerileme ve kurlardaki artışa karşın dolar bazında petrol fiyatlarının düşük seviyelerde olmasının etkisiyle, %26,9 oranında azalarak 17 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Görece düşük kapasite kullanımı ve salgın nedeniyle azalan talebe bağlı oluşan düşük marjlara karşın, 1.439mn TL’lik stok gelirinin olumlu katkısıyla (3Ç2019’da 692mn TL stok zararı) brüt kar ise %2,9 oranında artarak 1.190,4mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da 3Ç2019’daki %5’ten %7’ye yükselmiştir.

Operasyonel giderler aynı dönemde %10,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2020’de kur kaynaklı 491,8mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da sadece 199mn TL faaliyet karı elde edilmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında artarak 960,9mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekte iştiraklerden 78mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise net finansman giderleri 817,3mn TL’den 833,1mn TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle şirketin üçüncü çeyrekte ana ortaklık net dönem zararı 420,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 3Ç2019’da 155,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Tüpraş’ın hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki değişiklikler bağlı olarak, 114,00TL’den 110,60TL’ye çekiyor ve daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım