İş GYO 2020 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (4.11.2020)

“Yüksek Finansman Giderlerine Karşın İş GYO 3Ç2020’de 2,8mn TL Net Dönem Karı Açıkladı…”

Öneri : “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 1,93 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 2,25 TL

İş GYO 3Ç2020’de 2,8mn TL net kar kaydetmiştir. Bir önceki çeyrekte 8,8mn TL kar açıklayan Şirket, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde 13mn TL zarar kaydetmişti. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 4mn TL kar elde etmesi yönündeyken, bizim beklentimiz 6mn TL idi.

Üçüncü çeyrekteki net dönem karına karşın, Şirket 2020 yılının ilk dokuz ayında 9,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket’in bir önceki yılın aynı dönemindeki zararı 31,5mn TL idi.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç2020’de 225mn TL gerçekleşerek yıllık %61 oranında artış gösterirken, brüt kar 54,1mn TL olmuş ve yıllık %10 oranında düşüş göstermiştir. Brüt kar marjı %24 gerçekleşerek, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki %42,7 brüt kar marjının altında gerçekleşmiştir. FAVÖK de %8,6 oranında düşmüş ve 46,7mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise %20,7 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in kira gelirleri, pandemi ile yapılan kira indirimlerinin etkisiyle yıllık %16,5 oranında gerileyerek 3Ç2020’de 52,5mn TL’ye düşse de bir önceki çeyreğe göre %12 oranında artış göstermiştir. Konut satışları ise düşen faiz ortamında yıllık %128 oranında, çeyreksel olarak da %70,1 oranında artmış ve 3Ç2020’de 170,8mn TL olmuştur. Diğer yandan, satılan konutların brüt kar marjı bu çeyrekte %6,6 ile bir önceki çeyrekteki %14,8 ve bir önceki yılın üçüncü çeyreğindeki %11,8 brüt kar marjının altında gerçekleşmiştir. Ek olarak, İş GYO bu çeyrekte 47mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Bu çeyrekte net borçta 78mn TL’lik bir düşüş olmuş ve net borç 991mn TL’ye gerilemiştir. Net borç /FAVÖK (yıllıklandırımış) oranı ise 5,2x ile yüksek sayılabilecek seviyede kalmaya devam etmiştir. Net borç / aktifler (düzeltilmiş) ise %21 ile kabul edilebilir seviyededir.

Parçaların toplamı yöntemine göre hesapladığımız İş GYO’nun hedef piyasa değerini tahminlerde yapmış olduğumuz değişikliklere bağlı olarak 1.778mn TL’den 2.157mn TL’ye, hedef hisse fiyatını da 1,85TL’den 2,25TL’ye yükseltiyoruz. Hedef piyasa değerini yükseltmemize karşın İş GYO, hedef piyasa değerimize göre %14,2 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle İş GYO için daha önceki “EKLE” önerimizi koruyor ve hedef hisse fiyatını ise 2,25TL olarak güncelliyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım