TOFAŞ 2020 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (4.11.2020)

“TOFAŞ’ın 2020 Yılı Üçüncü Çeyrek Net Dönem Karı 510,3mn TL İle Piyasa Beklentisinin Altında Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 27,06 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 34,50TL

TOFAŞ’ın 2020 üçüncü çeyrek net dönem karı 510,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 568mn TL’nin hem de 536mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen satış gelirleri etkili olmuştur. Şirketin 3Ç2019’daki net dönem karı ise 297,9mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 3Ç2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %65 oranında artmış ve 6.860mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti %65,3 oranında artmış ve 5.997mn TL’yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 27,2mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin 6,6mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %61,8 oranında artarak 890,4mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 0,3 puan azalışla %13 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler %42,8 oranında artmış ve 242,2mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 3Ç2020’de 129,6mn TL gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 3. çeyrekte 518,6mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2019’da 405,4mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 2,2 puan kötüleşmeyle %7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, 3Ç2020 FAVÖK’ü ise %35,7 artışla 773,5mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 2,4 puan düşüşle %11,3 seviyesine gerilemiştir. Net finansman gelirleri 3Ç2020’de 27,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2019’da net finansman giderleri 137,8mn TL idi. 39,7mn TL’lik vergi gideri sonrasında 3Ç2020 net dönem karı da 510,3mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 0,3 puan artışla %7,4 seviyesine yükselmiştir.

3. çeyrek karıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 2019’un aynı dönemine göre %11 artışla 1.145mn TL seviyesine yükselmiştir.

Ayrıca, Şirket 2020 yılı yurtiçi pazar ve yurtiçi satış beklentisini yukarı yönlü revize etmiştir.

TOFAŞ’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yapmış olduğumuz güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklerin etkisiyle 28,00TL’den 34,50TL‘ye yükseltiyoruz. Şirket için daha önceki daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım