Tüpraş 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (13.02.2020)

Pay Piyasası: Tüpraş 4Ç2019 Sonuçları (TUPRS, Öneri: EKLE, HF: 142,00TL)

“Tüpraş 4Ç2019’da, Vergi Gelirinin Katkısıyla, 186,1mn TL Ana Ortaklık Net Dönem Karı Kaydetti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 115,00 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 142,00TL

Tüpraş’ın 4Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 186,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 123mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 21mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.766mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada, kaydedilen 640mn TL’lik yüksek vergi geliri ana etken olmuştur.

Tüpraş’ın satış gelirleri 4Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %7,7 oranında gerilemenin etkisiyle %12,8 oranında azalarak 21,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde maliyetlerdeki satış gelirine göre görece düşük gerilemeye bağlı olarak %47,4 oranında azalarak 4Ç2019’da 1.064,6mn TL’ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı 4Ç2018’deki %8,2’den 4Ç2019’da %4,9’a gerilemiştir.

Operasyonel giderler aynı dönemde %23 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2018’de kur kaynaklı 1.591mn TL gelir kaydedilmişken 3Ç2019’da ise 464mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı 61,2mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, Şirket’in FAVÖK’ü de %60’lık azalma ile 733,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise net finansman giderleri 1.600mn TL’den 525mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunların etkisiyle şirket son çeyrekte 438,6mn TL vergi öncesi net dönem zararı kaydetmiştir. RUP kaynaklı yatırımlarının yeniden değerlemesinin katkısıyla Tüpraş son çeyrekte 640,5mn TL’lik yüksek vergi geliri kaydetmiş ve buna bağlı olarak 186mn TL ana ortaklık net dönem karı oluşmuştur.

Tüpraş’ın hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki değişiklikler bağlı olarak, iskonto oranındaki düşüşe karşın, 164,00TL’den 142,00TL’ye çekiyoruz. Daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.