Tüpraş 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (13.02.2020)

TUPRS; 4Ç19 Karlılığı Beklentilerin Biraz Altında, Yönetim 2020 Görünümüne Dair Temkinli

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY115.00
Hedef Fiyat/Hisse TRY150.00
Getiri Potansiyeli 30%

 Tüpraş 4Ç19’da 21,6 milyar TL satış (Deniz Yat.: 23,8 milyar TL, Kons.: 23,5 milyar TL), 708 milyon TL VAFÖK (Deniz Yat.: 916 milyon TL, Kons: 766 milyon TL) ve 186 milyon TL net kar (Deniz Yat: 85 milyan TL, Kons: 21 milyon TL) açıkladı. Satışlar ve VAFÖK piyasa beklentilerinin yaklaşık %8 altıdna gerçekleşti. Şirket vergi mevzuatına göre hazırlanmış mali tablolarında 1,1 milyar TL zarar kaydetmiş olduğundan ve 2020’ye ilişkin beklentileri temkinli olduğundan şu aşamadada nakit temettü ödememe kararı aldı. Hatırlatmak gerekirse şirketlerin dönem karından olan nakit temettü ödemeleri vergi mevzuatı ya da SPK finansallarından daha düşük olana göre belirlenirken, diğer özkaynak kalemlerinden nakit temettü ödemesi yapabilirler.

Bu açıdan, Tüpraş’ın 2020 yılı içinde nakit temettü ödeme yapabilmesi önünde bir mevzuat engeli bulunmamaktadır ancak şirket yönetimi ancak piyasa koşullarının gidişatına göre nakit temettü verebileceklerini şu anki görünümde temkinli tarafta kalarak dağıtmamayı tercih ettiklerini açıkladı. Operasyonel karlılığın piyasa beklentisinin biraz altında kaldığı 4Ç19 sonuçlarının ve şirket yönetiminin 2020’ye dair temkinli duruşunun hisse performansı üzerinde olumsuz etki etmesini bekleriz.

 2020 yılında devreye giren Uluslararası Denizcilik Birliği’nin (IMO) kararları çerçevesinde dizel ve jet yakıtı ürün karlılıklarında yüksek bir artış beklenmekteydi ancak bu olumlu etki henüz görülmedi. Öte yandan, Asya’da Ocak ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını da büyüme beklentilerine ilişkin belirsizlikleri artırmaktadır.

 Şirket 2019 yılında 3,7 USD/bbl olarak gerçeklemiş olan met rafineri marjının sınırlı bir toparlanma ile 4,5-5,5 USD/bbl aralığında gerçekleşmesini beklemektedir.