TSKB 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (2.02.2023)

Beklentilerin hafif üzerinde

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 5.39
Artış potansiyeli (%) 32%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 5.39

TSKB 4Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde ve yeni rekor yüksek seviyede 1,411 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %26 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,390 milyon TL olan beklentimizin ve 1,402 milyon TL olan piyasa beklentisinin %2 ve %1 üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Bankanın 12 aylık karı 4,055 milyon TL olup geçen yıla göre %272 artarak %41 ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. (Bütçe: >%40).

Marjlarda devam eden toparlanma, ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bütçe üstü performans, 645 milyon TL tutarında son derece kuvvetli iştirak gelirleri, kredi karşılıklarında devam eden artış ve faaliyet giderlerinde gerileme çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Banka olası riskler için ek 180 milyon TL serbest karşılık ayırmıştır ve toplam tutar 900 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

Banka yönetimi 2023 yılı için göreceli iyimser operasyonel bütçesini açıklamıştır ve %35 seviyesinde özkaynak karlılığı öngörmektedir (Şeker: %26,2).

1) YP bazında kredilerde ~5% büyüme (Şeker: %5),
2) Net faiz marjı (düzeltilmiş): >%5 (Şeker: %5,5)
3) Komisyon gelirlerinde ~100 büyüme, (Şeker: %45),
4) Faaliyet giderlerinde ~%90 artış (Şeker: %52 artış),
5) Aktif kalitesi tarafında net kredi riski maliyetinin 2022 yıl sonundaki 329 baz puan seviyesinden <100 baz puan seviyesine, TGA rasyosunun ise %2,9’dan ~%2,5 seviyesine gerilemesi modelleniyor. (Şeker: 330 baz puan ve %3,5).

Bankanın %35 seviyesindeki özkaynak karlılığı beklentisi bizim %26,2 beklentimize göre iyimserdir ve yıllık bazda hafif kar artışına işaret etmektedir. Banka için 2023 yılında %22 kar daralması modelliyoruz. Yönetimin kredi riski maliyeti bütçesi bizim beklentimizin oldukça altındadır.

Hisse için 5,39 TL olan hedef fiyatımızın %32 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2023T 3,4x F/K (Benzerlerine göre %48 primli) ve 1,0x F/DD çarpanlarıyla ve %26,2 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Marjlarda devam eden toparlanma. Yıllıklandırılmış net faiz marjı yıl sonuna göre 300 baz puan toparlanarak %6,9 seviyesine yükselmiştir (Bütçe beklentisi: %6). Bankanın Tüfe endeksli kağıtları gelirleri 3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılı için net faiz marjının %5 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi modellenmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım