Garanti BBVA 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (2.02.2023)

Beklentilerin hafif üzerinde kar

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 39.39
Artış potansiyeli (%) 76%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 39.39

Garanti BBVA 4Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 19,902 milyon TL seviyesinde yeni rekor net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %14 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 18,932 milyon TL olan tahminimizin ve 19,060 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 ve %4 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 58,509 milyon TL olup geçen yıla göre %330 oranında artarak %51 oranında kuvvetli bir ortalama özkaynak karlılığına (Bütçe: >%45) işaret etmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirleri, ticari kar ve kredi karşılıklarındaki pozitif sürpriz ile beklentilerin üzerinde diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net karı beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. 1,7 milyar TL ticari kar ve 1,5 milyar TL tutarında rekor yüksek iştirak gelirleri karlılığı desteklemektedir.

Marjlarda güçlü iyileşme, ücret ve komisyon gelirleri büyümesinde yavaşlama, perakende kredilerde büyümede toparlanma, vadesiz mevduatlarda hafif pazar payı kayıpları, kredi karşılık oranlarında devam eden ihtiyatlı yaklaşım, bütçenin hafif üzerinde kredi riski maliyeti ve faaliyet giderlerinde yüksek artış çeyreğin ana unsurlarıdır.

Banka yönetimi 2023 yılı için operasyonel bütçesini açıklamıştır ve %28 seviyesinin üzerinde özkaynak karlılığı öngörmektedir (Şeker: %29,6). Makro tarafta %3 büyüme ve %45 oranında ortalama enflasyon beklenmektedir. Tüfe endeksli tahvil gelirleri %45 oranı ile değerlenecektir.

1) TL kredilerde ortalama Tüfe oranında büyüme (GARAN: %45, Şeker: %40), YP krediler (Yatay) (Seker: Yatay),
2) Çekirdek Net faiz marjı (düzeltilmiş): 180 baz puan daralma (Şeker: -200). Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş marjlarda 350 baz puan daralma,
3) Komisyon gelirlerinde ortalama Tüfe üzeri büyüme, (Şeker: %41),
4) Faaliyet giderlerinde ~%100 artış (Şeker: %43 artış),
5) Aktif kalitesi tarafında net kredi riski maliyetinin 155 baz puan seviyesinden 100 baz puan seviyesine gerilemesi modelleniyor. (Şeker: 140 baz puan).

Bankanın >%28 seviyesindeki özkaynak karlılığı beklentisi bizim %29,6 beklentimiz ile uyumludur ve yıllık bazda %20 seviyesinin altında kar daralmasına işaret etmektedir. Banka için 2023 yılında %16 kar daralması modelliyoruz. Yönetimin faaliyet giderlerinde artış hedefleri beklentilerimizle karşılaştırıldığında kötümserdir. Güçlü özkaynak karlılığı beklentilerine paralel olarak hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Hisse için 39,39 TL olan hedef fiyatımızın %76 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2023T 1,9x F/K (Benzerlerine göre %15 iskontolu) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %29,6 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım