TSKB 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (31.10.2018)

TSKB 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 0.71 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 1.00TL
Potansiyel Getiri: 41%

3Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr

Güçlü gelirler ve artan provizyon giderleri
TSKB’nin 3Ç18 net karı 167mn TL oldu. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz olan 164mn TL ve piyasa beklentisi olan 167mn TL’ye paralel gerçekleşti. TSKB’nin net karı çeyreksel bazda yatay kalırken, yıllık bazda ise %5 azaldı. 9M18 itibariyle özkaynak karlılığı ise %17.6 oldu. (2017: %18.4)

Öne çıkan noktalar:
Büyüme: Çeyreklik bazda kredi küçülmesi dolar bazında %3.7 oldu. Fonlama komposizyonu ise çeyreklik bazda yatay kaldı, ve fonlamanın %53’si uzun vadeli kredilerden oluşmaya devam etti. Toplam kredilerin %41’i enerji üretim ve dağıtım sektöründen oluştu.
Marj: TÜFE’ye endeksli bonların artan katkısından dolayı bankanın net faiz marjı çeyreklik olarak 0.7 puan arttı ve %4.7 oldu. Aktif kalitesi. Bankanın NPL oranı 3Ç18’de %2 seviyesinde yatay kaldı. Grup 2 kredilerin oranı ise kur etkisinden dolayı 0.8puan arttı ve %7.4 oldu.
Sermaye yeterlilik: Bankanın SYR’si BDDK istisnaları hariç tutulduğunda 3Ç18’de 1.5puan azaldı ve %13.7 oldu.
Piyasa etkisi: Sonuçların piyasa etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 2018 ve 2019 tahminlerimizi korurken hisse için “Endeks Üzeri Getiri” olan tavsiyemizi TL1.00 hedef fiyat ile sürdürüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.