TSKB 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (04.02.2019)

TSKB 2018 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

4Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr

Mevcut Hisse Fiyatı: 0.85 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 1.10TL
Potansiyel Getiri: 29%

Güçlü gelirler ve artan ticari işlemler zararı
TSKB’nin 4Ç18 net karı 170mn TL oldu. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz olan 165mn TL ve piyasa beklentisi olan 168mn TL’ye paralel gerçekleşti. TSKB’nin net karı çeyreksel bazda yatay kalırken, yıllık bazda ise %18 azaldı. 2018 itibariyle özkaynak karlılığı ise %16 oldu. (2017: %18.4)

Öne çıkan noktalar:
Büyüme: Çeyreklik bazda kredi küçülmesi dolar bazında %3.7 oldu. Fonlama komposizyonu ise çeyreklik bazda yatay kaldı, ve fonlamanın %53’ü uzun vadeli kredilerden oluşmaya devam etti. Toplam kredilerin %41’i enerji üretim ve dağıtım sektöründen oluştu.

Marj: TÜFE’ye endeksli bonların artan katkısından dolayı bankanın net faiz marjı çeyreklik olarak 0.8 puan arttı ve %5.4 oldu.

Aktif kalitesi. Bankanın NPL oranı 4Ç18’de %2.1 seviyesinde yatay kaldı. Grup 2 kredilerin oranı ise 3 puan arttı ve %10.4 oldu.

Sermaye yeterlilik: Bankanın SYR’si 4Ç18’de kur ve faiz etisi ile birlikte 2.5puan arttı ve %16.2 oldu.

Piyasa etkisi. Sonuçların piyasa etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Banka için yabancı para riskinin piyasa tarafında olması gerekenden fazla negatif fiyatlandığını düşünüyoruz. 2018 ve 2019 tahminlerimizi korurken hisse için “Endeks Üzeri Getiri” olan tavsiyemizi TL1.10 hedef fiyat ile sürdürüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.