Torunlar GYO 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.05.2023)

“Torunlar GYO 1Ç2023’te Net 567mn TL Konsolide Kar Açıkladı…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 13,13 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 30,20 TL

Torunlar GYO’nun 1Ç2023’teki (konsolide) net dönem karı 566,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim net kar beklentimiz 626mn TL iken, ortalama piyasa net kar beklentisi 625mn TL idi. Satışların beklentimizin altında gelmesi, tahminimizdeki sapmada ana etkendir. Şirket, 1Ç2022’de 169,5mn TL net kar yazmıştı.

Torunlar GYO’nun bu yılın ilk çeyreğindeki satış gelirleri 840mn TL olarak gerçekleşmiş (Beklenti: 977mn TL) ve yıllık %41,5 oranında büyüme kaydetmiştir. Şirket’in kira gelirleri yıllık %90,2 oranında artarak 1Ç2023’te 500,5mn TL’ye yükselirken, konut ve ofis satış gelirleri 163,5mn TL ile (Torun Center: 116,8mn TL) geçen yılın ilk çeyreğine göre %30,8 oranında düşüş göstermiştir. Öte yandan, otel gelirleri 36,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Konut ve ofis satışlarının ortalama brüt kâr marjı %93,4; AVM ve ofis kira gelirlerinde %74,6’dır. Şirket’in brüt karı ise 644,2mn TL ile yıllık %32,9 oranında yükselirken, FAVÖK 587,7mn TL (Beklenti: 684mn TL) gerçekleşmiş ve aynı dönemde %32,1 oranında artmıştır. FAVÖK marjı ise %70 (1Ç2022: %75) olmuştur. Diğer yandan, bu çeyrekte faiz giderlerinin önemli etkisiyle 85,1mn TL net finansman gideri (1Ç2022: 296mn TL net finansman gideri) yazılırken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 43,7mn TL gelir kaydedilmiştir.

Torunlar GYO’nun döviz açık pozisyonu önceki çeyreğe göre yaklaşık 0,3milyar TL düşerek 0,4milyar TL’ye gerilemiştir. Şirket’in 5,3mn USD fazlası varken, EUR açık pozisyonu 15,1mn azalarak 24,1mn EUR olmuştur. Diğer yandan, net borç da yaklaşık 0,7milyar düşüş gözlenmiş ve net borç tutarı 2,8 milyar TL’ye gerilemiştir. Net Borç /FAVÖK oranı 0,5 puan iyileşerek 1,4x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ekspertiz değerlerine (2022 yıl sonu) göre Şirket’in Net Aktif Değeri (NAD) 2023 Mart sonu itibarıyla 34,4milyar TL seviyesindedir. 9 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla NAD’a göre %62 oranında iskontolu işlem gören Torunlar GYO’nun tarihi iskontosu %55 iken, son bir yıllık ve son üç yıllık ortalama iskontosu sırasıyla %39 ve %54 oranındadır.

Kaynak: Ziraat Yatırım