Özak GYO 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (11.05.2023)

1Ç23 Finansal Analiz

Şirket’in 1Ç23 dönem net kârı yıllık %19 ve çeyreklik %90 azalarak 392,3mn TL ile seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi 345mn TL’lik net kâr açıklanması yönündeydi. Cari dönemde beklentilerin (313mn TL) bir miktar altında 268mn TL olarak gerçekleşen hâsılatın değişim oranı yıllık %68, çeyreklik ise %63 düşüş yönünde oldu.

Şirket’in konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 azalışla 217,6mn TL’ye gerilemesi hâsılattaki düşüşü açıklamaktadır. Aynı dönemde kira gelirleri yıllık %149 yükselişle 51,7mn TL’ye ulaşmıştır. 1Ç23 dönemi Türkiye genelinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11’lik düşüşle 283.215 adet olmuştur. Şubat ayında meydana gelen depremin yıkıcı etkisi ve genel seçim öncesi konut kredilerine olan erişim zorlukları söz konusu düşüşte etkili olmuştur.

1Ç23’te 79,5mn TL olan maliyetler çeyreklik bazda hâsılattaki gerilemeye karşın artış kaydetmiştir. Ayrıca, maliyetler yıllık bazda ve faaliyet giderleri ise çeyreklik bazda hâsılata oranla daha fazla gerilemiştir.

Şirket’in 1Ç22’de 2,86mlr TL düzeyinde esas faaliyetlerden diğer net gelirleri bulunmaktaydı. Cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değer artışlarının bulunmamasıyla diğer net gelirler 30,9mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmenin etkisiyle esas faaliyet kârı (EFK) yıllık %46 ve çeyreklik %94 düşüşle 211mn TL oldu. 1Ç23’te FAVÖK 180,4mn TL ile beklentiyi karşılamıştır.

1Ç23’te yatırım faaliyetlerinden 47,5mn TL’lik gelir elde edilmiştir. Ayrıca, net finansman geliri yıllık %48 artışla 133,8mn TL’ye yükselmiştir. Bu gelişmeler yıllık bazda iyileşen kârlılığı desteklemektedir.

Bilanço kalemleri çeyreklik bazda incelendiğinde; nakit ve nakit benzerlerinin 1,09mlr TL’den 588,7mn TL’ye gerilediği görülmektedir. Bu düşüşün önemli kısmı TL cinsi vadeli mevduatlardan oluşmakta olup EUR cinsi vadeli mevduatlarda da gerileme mevcuttur. Buna karşın Şirket’in güçlü net nakit pozisyonunda bir miktar artış olmuştur.

Şirket’in net kâr ve FAVÖK rakamlarının beklentiyi karşıladığını görmekteyiz. Ancak, konut satış gelirlerindeki dramatik azalışı dikkate alarak 1Ç23 finansallarını sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul