Tofaş Oto Hisse Yorumu / Turkish Yatırım – (14.02.2013)

Tofaş Oto Hisse Yorumu

4Ç12 mali tablolarında FAVÖK marjının tarihsel olarak zirveye ulaşması neticesinde hem bizim beklentimiz 120 mn TL hem de piyasa beklentisi olan 113 mn TL’nin üzerinde 126 mn TL net dönem karı açıklamıştır. Açıklanan bu karla birlikte 448 mn TL’ye ulaşan 2012 yılı karının geçen yıla göre %5 gerilediğini göstermektedir.

Tofaş 4Ç12’de cirosunun önceki çeyreğe göre %15 artışla 1.77 milyar tl’ye yükseltmesine karşın, bu dönemde iç pazar satışları geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre adetsel bazda ilk defa %5 daralma kaydetmiş diğer taraftan yıllık bazda Tofaş’ın toplam adet bazındaki satışlarının %16.1 daralarak 272 bin adete gerilemesi ki talepteki daralma neticesindedir, 2012 yılında 6,705 mn TL olan cironun yıllık bazda %8,61 gerileme göstermesine neden olmuştur.

İhracat cirosu 4Ç12’de yıllık bazda %15 düşüşle 892 milyon TL’ye gerilerken, ihracatın toplam ciro içindeki payı da bir önceki yıldaki %59’dan %50’ye gerilemiştir. Yurtiçi ciroya baktığımızda ise yıllık bazda %20 artışla 877 mn TL’ye ulaşıldığını görmekteyiz. Yıllık bazda baktığımızda ise ihracat gelirlerinin %7,5 ve yurtiçi gelirlerin %9,7 daralma ile sırasıyla 3,667 mn TL ve 2,928 mn TL olarak gerçekleştiğini görmekteyiz.

Tofaş satış adetindeki gerilemeye karşın Hem ihracat tarafında “ Al ya da Öde “ kontratları hem de piyasadaki rekabet ortamının iyileşmesi kaynaklı olarak 4Ç12 döneminde EBITDA çeyrek bazda %19’luk yıllık bazda %27 artışla 227 mn TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjını da 2011 yılındaki %10,8’den 2012’de %12,4 seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Faaliyet karında yıllık bazda %6 ve çeyrek bazlı %26’lık artış hem ihracat hem yurtiçi satış adetinin düştüğü TL’nin de değerlendiği bir ortamda oldukça önemli ve ümit verici..

Marjlarda bu kadar iyileşme varsa yıllık bazda kardaki gerileme 2011 son çeyreğindeki 18 mn TL vergi gelirinin 4Ç12 döneminde 21 mn TL vergi giderine dönmesinden kaynaklanmıştır. Kur, finansal gider ve borca baktığımızda ise ; Euro cinsinden olan kur riskinin büyük bölümünün “Al ya da Öde” anlaşmaları tarafından üstlenmesine karşılık , 4Ç12’de 10mn TL kur farkı gideri, net 5 mn TL finansal gelir kaydettiğini, ve net borcunda 804 mn TL ‘den 648 mn TL’ye gerilediğini görmekteyiz.

Tofaş’ın 448 mn TL’nin karından sonra %7 temettü verimi ile 75 kuruş temettü dağıtmasını beklemekteyiz. 2013 yılına yönelik beklentilerimiz ise ; 7,124 mn TL ciro, 854 mn TL FAVÖK ve 472 mn TL net kar elde etmesini, yurtiçi satışlarda %6’lık artış fakat ihracat tarafında değişim gerçekleşmemesini, Avrupa’daki talep daralması nedeniyle her ne kadar üç olan vardiya sayısını ikiye düşürmüş olsa da garantili kontratları sayesinde kar marjlarının yüksek kalmaya devam etmesini ön görürken 12,60 TL ( temettü dahil) hedef fiyatımız %15 iskonto içerdiğinden ALIM yönündeki tavsiyemizi korumaktayız.

Turkish Yatırım 2013 / Şubat Ayı Bülteni. (Rapor için tıklayın.)

TÜM TOFAŞ OTO HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formu için buraya tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir