Tofaş Hisse Yorumu / Garanti BBVA Yatırım – (31.01.2020)

Tofaş (TOASO)

Mevcut Hisse Fiyatı TL26.40
12A Hedef Fiyat  TL34.30
Potansiyel Getiri 30%

Şirketi neden beğeniyoruz
Tofaş’ı i) Egea’nın iç pazardaki güçlü pazar payı, bu pazar payının bu segmentte binek araç portföyüne katacağı yeni modellerle güçlenerek devam edeceği beklentisi ii) Al ya da Öde anlaşmaları sayesinde öngörülebilir karlılığının 2020 yılında da devam edecek olması, iii) döviz dalgalanmalarının ihracat ile dengelenebilmesi, iv) Doblo sözleşmesinin yenileneceği beklentisi ve v) FCA ve Peugeot birleşmesinden kaynaklanacak potansiyel yeni projeler açısından beğeniyoruz.

2020 beklentileri
2020 yılında yurtiçi otomotiv pazarında yıllık %17 oranında büyüme bekliyoruz. Yurtiçinde üretilen araçların ithal araca göre daha avantajlı olmaya devam etmesini ve Tofaş’ın da Egea ile binek araç segmentinde güçlü pazar payını koruyacağını öngörüyoruz. 2020 için ihracat beklentilerimiz muhafazakar olup yıllık %2 daralmaya işaret eden 1,123bin adetlik bir ihracat hacmine işaret etmektedir. Avrupa pazarı için 2020 yılında otomobil talebinde özellikle sedan ve hatchback segmentinde daralma bekliyoruz. Ticari araç cephesinde, eticaret işinin hafif ticari araç segmentine hakim olmaya devam etmesini bekliyoruz. Tofaş’ın üretiminin %80’ini ihracata yönlendirerek toplam 87bin araç satacağını tahmin ediyoruz. Tofaş’ın 2020 yılında Al ya da Öde gelirini kaydetmeye devam edeceğine ve güçlü kârlılığını koruyacağına inanıyoruz. Şirketin, uzun vadeli beklentileriyle uyumlu %12 FAVÖK marjı ve %7-%8 arası vergi öncesi kar marjı kaydetmesini bekliyoruz.

Değerleme
Tofaş, şirketin sağlam iş modeli ve potansiyel projeleri dikkate alındığına global benzerleri ile uyumlu 2020T 5.4x FD/FVAÖK ve 7.7x F/K çarpanından işlem görmektedir. Puegeot FCA birleşmesi gözönüne alındığında bu seviyelerin ucuz olduğunu düşünüyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız 34.3TL olup %30 artış potansiyeli sunmaktadır.

Katalizörler
i) Yeni Doblo projesinin resmi onayı, ii) daha yüksek kapasite kullanımına yol açan beklenenden daha iyi bir yurtiçi ve ihracat pazarı, iii) Tofaş’ın Bursa fabrikası için FCA ve PSA birleşmesinden kaynaklanan potansiyel projelerin ortaya çıkması.