Şişecam 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (31.01.2020)

ŞİŞECAM – SISE 4.Çeyrek Değerlendirmesi

Şişecam 4Ç19 ’da geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %154.5 artışla piyasa beklentisinin üzerinde 545.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Şişecam ’ın 4Ç19’da 167 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olması net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni oldu. 4Ç19 ’da şirketin satış gelirleri 4Ç18 ’e göre % 8 artış olarak gerçekleşti. Gelirlere en yüksek katkı dördüncü çeyrekte gelirindeki % 24 artışla cam ambalajdan geldi.

Şirketin brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre % 6,5 arttı ve 4. çeyrekte 1,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Brüt kar marjı ise 4Ç19’da %32 ile yıllık bazda değişim göstermedi. Düz camda brüt kar marjının 58 baz puan düşmesi (4Ç’18’de %33’ten 4Ç19’da %27’ye) ve cam eşya segmentinin brüt kar marjının (4Ç’18’de % 35’ten 4’19’da %33’e) daralması şirketin brüt kar marjının değişim göstermemesinin ana nedenleri oldu.

4. çeyrekte, ana faaliyet giderleri yıllık bazda %12 artarken, ana operasyonel giderlerin satışlara oranı ise 4. çeyrekte yıllık bazda 57 baz puan arttı. Artışın ana itici gücü, opex/satış oranı yıllık bazda 45 baz puan artarak ve dördüncü çeyrekte %19’a ulaşan cam ambalaj segmentindeki daha büyük operasyonlardan kaynaklanan daha yüksek nakliye maliyetleri olarak açıklanabilir.

Bir defalık rakamlar hariç tutulduğunda Şirketin FAVÖK ’ ü 768 Milyon TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK yılın ilk çeyreğinde% 24 artışla 1,1 Milyar TL oldu. 4319 ’da düzeltilmiş FAVÖK marjı UFRS -16 uygulamasının marjı 40 baz puan artırmasının olumlu etki yaratmasıyla %23 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu 7.1 milyar TL olurken Net Borç/FAVÖK rasyosu ise %1.84 ile 4Ç18 ’ e (%2.08) göre iyileşme gösterdi.

Şirketin net uzun döviz pozisyonu 2019’da 3,5 milyar TL’ye, 2018’de 2,4 Milyar TL’ye yükseldi. Şirket açıkladığı kararla faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcıların da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli C a m, Paşabahçe Cam, Soda Sanayi şirketlerinin Şişecam ’a devrolunması suretiyle birleştirilmesine karar verildiğini açıkladı. FAVÖK katkısı, daha yüksek piyasa değerine sahip olacak olması ve daha likit hale gelecek olması bakımından bu karar SISE hisseleri için olumlu.

Şirket 2020T 6,50(x) F/K ve 4.90(x) FD/FVAÖK çarpanlarıyla işlem görüyor. Yaptığımız çalışmaya göre yurtdışı benzerlerine ve sektör ortalamalarına göre ağırlıklandırıldığında %19 iskontolu işlem gören Şişecam hisseleri için 12 aylık dönemde 6,68 TL hedef fiyat öngörüyoruz.