Trakya Cam 2019 4. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

Şirket’in 4Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın 4. çeyreğine göre %43,4 oranında artarak 259,1mn TL olmuştur.

Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 155mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2019’da yıllık %5,6 oranında artarak 1.754mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar aynı dönemde %13,3 oranında gerilemiş ve 4Ç2019’da 476,8mn TL olmuştur. Şirket’in 4Ç2019’daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %14,8 ve %27,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %10,9 ve %33,1 idi.

Şirketin bu çeyrekteki kar artışının ana sebebi olan yatırım faaliyetlerinden 77,3mn TL gelir kaydedilmiştir. 4Ç2018’de 138,8mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden gider kaydedilmişti. Öte yandan, net finansman giderleri 135,3mn TL olmuştur. 4Ç2018’de 52,8mn TL net finansman geliri kaydedilmişti. Ayrıca, şirketin son çeyrekte 92,9mn TL’lik vergi geliri yazması da kar artışını olumlu yönde desteklemiştir. Son olarak, 4. çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %21,1 oranında azalarak 749,5mn TL’ye gerilemiştir.