TCMB Kısa Vadeli Dış Borç Stoku / Mayıs 2019

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri – Mayıs 2019

  • Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artışla 120,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %2,2 oranında azalarak 55,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku 10,5 artarak 59,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre % 8,8 oranında azalarak 10,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 3,4 oranında artarak 19,7 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 1,6 oranında azalışla 12,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 5,3 oranında azalışla 13,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre % 6,4 oranında artarak 42,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre % 3,5 oranında artarak 23,3 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 4,0 oranında artarak 91,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 8,3 oranında azalarak 44,4 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 11,0 oranında artarak 75,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 64,6 oranında azalışla 2019 Mayıs sonu itibarıyla 35 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 977 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2019 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 52,3’ü ABD doları, % 29,9’u Euro, % 12,9’u TL ve % 4,9’u diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2019 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18,3, Merkez Bankası’nın % 3,1,  özel sektörün ise % 78,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası