Soda Sanayi 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (29.07.2019)

SODA 2019/06 Bilanço Analizi

Soda Sanayi (SODA) 2Ç19 ‘da beklentilerin üzerinde 376.1mn TL net kar açıkladı. Beklentiler 321 mn TL seviyesindeydi. Satış gelirleri yine beklentilerin üzerinde 1.082 mn TL olurken, FAVÖK beklentilerin üzerinde 281.1 mn TL oldu. Şirket bu sonuçlarla birlikte 2019 yılı 6 aylık dönemde net karını %1 artırarak 661 mn TL seviyesinde açıkladı.

Çeyrek bazında bakıldığında net kar rakamında bir önceki yıl aynı döneme göre %10 düşüş görülse de, bunun nedeni yatırım faaliyetlerinden geçen yıla kıyasla daha az gelir yaratmış olması ve geçen yıl bergi geliri nedeniyle daha az vergi karşılığının yarattığı etki görülüyor. Normal şartlarda şirketin satış ve faaliyet karlılığında bozulma mevcut değil.

Dolar Bazında satış performansı korunuyor
Aynı dönemde satış gelirleri %38 büyüdür ve FAVÖK %36 artış göstermiş görünüyor. Dolar bazında satış gelirleri yaklaşık aynı kalmış durumda. Bu satışlardaki artışta kur etkisi olduğunu göstermekte. Ancak şirket performansını koruyor.

Karlılık 1Ç19’a göre yükseliyor
Karlılık 2Ç19’da 2Ç18’e göre stabil kalırken, 1Ç19 dönemine göre iyileşmeler var. FAVÖK marjı %25.9 olurken (2Ç18: %26.3), 1Ç19 döneminde %21.1 seviyesindeydi. Aynı şekilde Brüt kar marjında da geçen yıl ile aynı ancak 1Ç19 dönemine göre iyileşmeler görülüyor.

Şirket faaliyet raporunda Soda talebinin dünyada güçlü devam ettiğinin altını çiziyor. Şirket ihracat oranı %23.3 seviyesinde oluşurken, satışlarda en büyük pay Türkiye’nin olmaya devam etmekte. Ancak hem yurtiçi hem yurtdışı satışlarında büyümeler devam etmiş. Şirket 6 aylık dönemde 1.181.270 ton Soda üretimi gerçekleştirmiş durumda.

Nakit Pozisyonda Azalma
SODA ‘nın nakit pozisyonunda önceki çeyreğe göre azalma görülüyor. Net nakit pozisyonu 6A19’da 68.5 mn TL seviyesinde. Bu rakam 3A19 döneminde 860 mn TL düzeyindeydi. Borçlanma araçlarındaki artışın etkisi bulunuyor ancak şirket halen nakit pozisyonda. Cari oran 1.57x ve Likidite oranı 1.35x seviyelerinde ve güçlü.

Döviz pozisyon fazlası ise sürüyor. 30 Haziran 2019 tarihi itibari ile SODA’nın 244 mn ABD Doları ve 87.7 mn € döviz fazlası bulunuyor.

Genel olarak SODA bilançosunu olumlu değerlendiriyoruz. Satış performansı dolar bazındaki gücünü korurken, karlılığın önceki çeyreğe göre yükselmiş olması pozitif. Nakit pozisyonundaki azalmanın takip edilmesi gerekli. Bunun dışında borçluluk açısından güçlü görünüm sürüyor.

Temettü Ödendi
Şirket ayıca 31 Mayıs 2019 tarihinde hisse başı 0.345TL brüt (0.29325TL net) temettü ödemesini 31 gerçekleştirdi.

SODA için 2019 yılına yönelik 3.945 milyon TL satış geliri, 994 milyon TL FAVÖK beklentimi koruyorum. Buna göre o tarihteki düzeltilmiş fiyatla hesaplandığında temettü verimi %4.7 seviyesinde oluşmuş görünüyor.

Bunlara göre SODA için 12 aylık dönemi kapsayan 8.67 TL (9.02TL hedefimizin temettü sonrası düzeltilmiş seviyesi) hedef fiyatımızı koruyoruz. Son borsa kapanış fiyatı olan 6.30 TL’ye göre hisse nin %37 kazandırma potansiyeli bulunuyor. Hisse son üç ayda %10 düşmüş, Borsa endeksine göre ise %17 relatif gerileme göstermiştir.