Soda Sanayi 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (29.07.2019)

2Ç19 Sonuçları

Soda Sanayi, 2Ç19’da 1,082 mn TL satış geliri (kons: 1,040 mn TL – Gedik: 994 mn TL) 281 mn TL FAVÖK (kons: 259 mn TL – Gedik: 248 mn TL) ve 376 mn TL net kar (kons: 313 mn TL – Gedik: 302 mn TL) açıklamıştır.

Net satışlar 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %38 artışla 1.1 milyar TL (satış gelirlerinin %74’ü uluslararası operasyonlardan oluşmaktadır) olarak gerçekleşmiştir. Soda kimyasalları: Toplam satış gelirlerinin %64’ünü oluşturan soda kimyasallarının ortalama fiyatlarında usd bazında %5 artış, satış miktarlarında ise %1 yükseliş yaşanmış, böylelikle şirket bu segmentten 690 milyon TL gelir elde etmiştir. Toplam soda satış hacimleri %1 artışla 578 bin ton olurken, uluslararası satış gelirleri %3 yükseliş, yurtiçi satış gelirleri %6 azalış kaydetmiş, Türkiye’den ihracat hacimleri ise çift haneli büyüme sergilemiştir. Krom kimyasalları: Toplam satış gelirlerinin %26’sını oluşturan krom kimyasallarının ortalama fiyatlarında usd bazında %1 düşüş, satış miktarlarında ise %16 azalış gerçekleşmiş, böylelikle bu segmentten 285 milyon TL gelir sağlanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri %29 artarken, uluslararası satış gelirleri %20 azalış kaydetmiş, Türkiye’den ihracat hacimleri ise düşük kalmıştır. Elektrik: TL bazında ortalama elektrik fiyatlarında %34, satış hacimlerinde ise %41’lik artışla yaşanarak, 207 milyon kWh elektrik satışı ve 45 milyon TL satış geliri elde edilmiştir.

FAVÖK 2. çeyrekte, satış gelirlerindeki artışın hafif altında, geçen yılın aynı çeyreğine göre %36.3 yükselişle 281.1 milyon TL olmuştur. Operasyonel giderler %43 yükselişle 172 milyon TL olurken, operasyonel giderler/satışlar 50bp artışla %16’ya çıkmıştır. Nominal bazda %42 artan satış&pazarlama giderleri, operasyonel giderlerdeki artışın %76’sını oluşturmuştur. Yerel para biriminin değer kaybı nedeniyle artan lojistik giderleri ve küresel transfer fiyatlandırma düzenlemelerine daha iyi uyum sağlamak için Şişe Cam Grubu şirketlerinin üçüncü taraf satışlarından kaynaklanan gelirlerin bir yüzdesi olarak alınan telif ücreti revizyonu operasyonel giderleri arttırmıştır.

Net finansal gelirler 83 milyon TL azalırken, net faiz giderleri 36 milyon TL artmış, yabancı para kazançları 46 milyon TL (2Ç18: 94 milyon TL) olmuştur. Çeyreklik bazda düşük yerel para birimi değer kaybıyla, ticari alacak ve borçların düşük yabancı para kazancı sonrasında net esas faaliyetlerden diğer gelirler 16 milyon TL (2Ç18:34 milyon TL) olmuştur. Şirket 2Ç19’da beklentilerin bir miktar üzerinde 376 milyon TL net kar açıklamıştır.

SONUÇ: Hisse fiyatları son 12 aylık verilere göre 5,6x FD/FAVÖK ile işlem görmekte olup, hissenin pahalı fiyat seviyelerinde işlem görmediği değerlendirilebilir. Şirketin 2Ç19 operasyonel performansı önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olumludur. Finansal sonuçların hisse performansına “Sınırlı Pozitif” yansıması beklenebilir.

Raporun tamamı için tıklayın.