Sanayi savaşları

Borsada endeksler arası mücadele devam ederken, hisse grupları arası da benzer durumu görüyoruz. Açıktır ki farklı hedefler için tasarlanmış portföylerin yansıması piyasada bu tür gerilimleri de arttıracaktır. Kısacası,  portföy savaşları oyuncu yapılarını göstermeye devam edecektir.

Ekonomik gidişatın belirleyicisi sermaye girişleri olduğuna göre, portföy yatırımlarını da bu girişlerin bir yansıması olarak görebiliriz.  Eylül ayından bu yana gelişmeler mali endeksi sanayi endeksine göre daha güçlü gösterdiyse de, seyrin değiştiğini düşünmeye başlayabiliriz. Aylarca süren döngülerin oluşturduğu gelişmeler geçişleri belirlemektedir. Ocak ortasında dip yapan sanayi/mali endeks oranı belki de bir daha aşağı kırılım yapmayacak şekilde yükselişini devam ettirecektir. Yani 2 endeks arası fark sıfıra yaklaştıkça, sanayi endeksi lehine performans artışı devam edecektir.

Bu gelişme, ihracat odaklı büyüme ve döviz kurları için de fikir verecek görünmektedir. Diğer taraftan bankaların gidişattan olumsuz etkilenmesini bekleyebiliriz. Son 1 ayda BIST30 hisseleri performansında kayıptakiler arasında bankalar göze çarpmaktadır.

Bankalarda son 1 ayda görülen kayıpların sebebi olarak, son 3 yıldaki aşırı performansı görebiliriz. Yani portföy getirisi iyi olan satışa geçmiş olabilir mi ?

Sanayi endeksi içinde performans farklılıkları gösteren de olacaktır. Bir deneme çalışmasıyla görmeye çalışalım.

TUPRS/EREGL: Tarihsel  olarak benzer kalıplarla döngüsünü devam ettiren çaprazın hareketi, gelişmeleri tahmin edilebilir kılmaktadır. Çaprazda 9 seviyesinin altına inilmesi halinde canlanan tepki mekanizması geçmiş kırılmlarla bozulan geometriyi düzeltme çabası olarak görülebilr. Önemli ipuçları ve kara kutu içeren bu yapı geleceğin geometrisi hakkında da fikir verir. Sonuçta toplam geometrinin alması gereken bir yapı vardır.

Yumuşak seyir yerine, sert yükseliş ve düşüş hareketleri kırılım geometrisi yaratmıştır. Bu kırılımların derinliği , uzunluğu, süresi modellemelerin parametrelerini oluşturmaktadır.

Kırılımların dolması gerekliliği doğrulanmış varsayımımızı çapraz üzerine uygularsak Tüpraş performansını göreceli olarak daha iyi bekleyebiliriz. Yani çapraz için 2019 zirveleri devam edecektir.

Türkiye sürdürülebilir büyüme metodunu ararken, yeni döneme geçiş eskiyi atmayı gerektirmektedir. Bu da samimice doğru adımların açıkça atılmasını gerektiriyor. Bu beklentiyle, bankalar içindeki dönüşüm de  önemli yer tutmaktadır.

Dövizdeki dalgalanma ihracatı teşvik ederken, yapay zekaya dayalı daha güvenilir stratejiyle pazar arayışı hedeflenebilir. Böylece geçmişin başarılısını değil geleceğin fırsatını erken aşamada yakalamış olursunuz. Doğrulanmış modeller kurmak mümkündür. Buna göre uygulanabilir avantaj getirecek öneri için ülke ve bölge GELECEK skorlama tablolarını inceleyebilirsiniz: daha iyi metod arayışı için kullanmak gereklidir. http://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/ihracati-artirma-yollari.html

Cem Şengezer’i Twitterda takip etmek için: https://twitter.com/for_a_few_quant