Pınar Süt 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (10.05.2022)

Pınar Süt 1Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 1Ç22 dönemi net kârı yıllık %148 artarak 80,9mn TL’ye yükseldi. Net kâr önceki çeyreğe göre %9 düştü. Cari dönemde hâsılat; yıllık %87, çeyreksel %29 artarak 1,04mlr TL oldu. Brüt satış gelirleri içerisinde yurt içi mamul satışları %73 artarak 1,15mlr ve yurt dışı satışlar %165 artış ile 171,1mn TL’ye yükseldi. Ayrıca tonaj bazında satışlar önceki yılın aynı dönemine %2 artarak 78.750 ton olarak gerçekleşmiştir.

Satışların maliyeti yıllık %82 ve çeyreksel %27 artarak 858,3mn TL oldu. Maliyet artışının oransal olarak hâsılatın altında olması brüt satış kârına olumlu yansımış olup brüt satış kârı yıllık %112 artarak 178,9mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet giderleri, reklam giderleri öncülüğünde önceki yılın aynı dönemine göre %50 artarak 90mn TL oldu. FAVÖK 1Ç22’de yıllık %187 artarak 110,2mn TL’ye yükseldi. Kâr marjlarında operasyonel performanstaki artışın etkisiyle önceki yılın aynı dönemine göre iyileşme görülmektedir. Net kâr marjı 1,9 puan artarak %7,8 olurken esas faaliyet kâr marjı 3,2 puan artarak %8,2’ye ve FAVÖK marjı 3,7 puan artış ile %10,6’ya yükselmiştir.

Bilanço kalemlerini çeyreksel bazda incelendiğinde nakit ve nakit benzerlerinin 40,3mn TL’den 4,75mn TL’ye gerilediği görülmektedir. Net borç pozisyonu bir önceki çeyrek 472,1mn TL iken artan kısa vadeli banka kredilerinin etkisi ile cari dönemde 637,2mn TL’ye yükseldi. Bu durumun etkisi ile halihazırda yüksek seyreden kısa vadeli borç/toplam borç rasyosu 4 puan artarak %82’ye yükselmiştir. Şirket’in 1Ç22 dönemi yabancı para net varlık pozisyonu önceki çeyreğe kıyasla hem döviz yükümlülüklerindeki azalma hem de döviz varlıklarındaki artıştan kaynaklı olarak 216,5mn TL’den 388,6mn TL’ye yükselmiştir.

Piyasa çarpanlarını değerlendirdiğimizde, sektör ortalamalarına kıyasla iskontolu fiyatlandığını görmekteyiz. 1Ç22 finansallarının bütününe baktığımızda; operasyonel performanstaki artışın bilançoya olumlu yansıdığını görmekteyiz. Buna karşın borç kompozisyonu içerisinde kısa vadeli borç/toplam borç oranının yüksek seyretmesi ve likidite pozisyonundaki zayıf görünüm dikkat çekmektedir. 1Ç22 finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul