Otokar 2020 6 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (30.07.2020)

2Ç20 Finansal Sonuçlar – Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 171,50 TL
Hedef Fiyat: 204,30 TL
Getiri Potansiyeli: %19

 Piyasa beklentisinin üzerinde net kar. Operasyonel olmayan tarafta Otokar’ın 2Ç20’de iştiraklerinden elde ettiği gelir yıllık bazda %104 seviyesinde artarak 30,52 milyon TL seviyesine yükseldi. Diğer yandan, şirketin kur farkı gelirleri yıllık bazda 19,6 milyondan 6,5 milyona gerilerken, net faiz giderleri yıllık bazda 10,8 milyon düşüşle 26,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Ancak Otokar bu dönemde ayrıca 41,3 milyon TL ertelenmiş vergi gideri kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 1,1 milyon TL seviyesindeydi. Bu doğrultuda, Otokar’ın net karı 2Ç20’de yıllık bazda %27 azalışla 150 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, kurum beklentimizin %13 altında, piyasa beklentisinin ise %8 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 168,83 milyon TL, piyasa beklentisi: 139 milyon TL). Net kar marjı da bu çeyrekte, 2Ç19’da bulunduğu %23,85 seviyesinden %22,14 seviyesine ılımlı olarak geriledi. Genel olarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen 2Ç20 finansallarının hisse performansı üzerindeki etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz.

 Kurum beklentimizin altında ancak piyasa beklentisini aşan satış gelirleri. 2Ç20’de Otokar’ın konsolide satış gelirleri yıllık bazda %22 azalışla 677 milyon TL seviyesinde, kurum beklentimizin %12 altında, piyasa beklentisinin ise %4 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 768 milyon TL, piyasa beklentisi: 649 milyon TL). Ürün grupları bazında satış gelirleri dağılımına göre, otobüs ürün grubunun satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre %27 düşüşle 229 milyon TL seviyesine gerilerken, savunma sanayi araçlarından elde edilen satış gelirleri %17 düşüşle 389 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, ticari araç segmentinin satış gelirleri içerisindeki ağırlığı yıllık bazda 3 puan azalışla %34 seviyesine gerilemesiyle, savunma sanayi araçlarından elde edilen satış gelirlerinin payı da %57,4 seviyesine yükseldi. Bu dönemde ihracatların satış gelirleri içerisindeki ağırlığı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %85 seviyesinde gerçekleşti. İhracat gelirleri içerisinde zırhlı araç satışları %70 ağırlık ile belirleyici olmaya devam ederken, otobüs satışlarının payı %30 seviyesinde gerçekleşti (2Ç19’da ihracatlar içerisinde zırhlı araç satışlarının ve otobüs satışlarının payları sırasıyla %66 ve %34 seviyelerinde bulunuyordu). Hacimler cephesinde, Otokar’ın toplam üretim hacminin bu dönemde yıllık bazda %30 düşüşle 334 adet seviyesine gerilemesi ışığında toplam satış hacmi %37 düşüşle 349 adet olarak gerçekleşti. 8×8 zırhlı araç teslimatlarına 2Ç20’de de devam eden şirketin bakiye siparişleri, Haziran sonu itibarıyla, önceki yılın aynı dönemindeki 374 milyon dolar seviyesinden 239 milyon dolar seviyesine geriledi.

 Güçlü FAVÖK performansı. Bu dönemde salgının ciro performansı üzerindeki yansıması karşısında, satış ve pazarlama giderlerindeki yıllık bazda %50 seviyesindeki düşüşün desteğiyle FAVÖK yıllık bazda %9 düşüşle 203 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam bizim beklentimizin ve piyasa beklentisinin sırasıyla %11 ve %30 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 179 milyon TL, piyasa beklentisi: 155 milyon TL). Bunun sonucunda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 4 puan artışla %30 seviyesine yükseldi.

 OTKAR için 204,30 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Pandemi sürecinin üretim performansındaki olumsuz yansımalarına karşın, Otokar’ın bu süreçte operasyonel karlılığında görülen ivmelenmeyi ve ihracat gelirlerinde güçlü seyrin devam etmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, net borç/FAVÖK rasyosunun yıllık bazda 2,06x seviyesinden 2,78x seviyesine yükselmesine karşın şirketin ağırlıklı olarak TL finansman kullanmasının da karlılık açısından güvenli tarafta kalınmasını sağladığını düşünüyoruz. Bu bağlamda, Otokar için 204,30 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım