Otokar 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (07.11.2016)

“Otokar’ın Üçüncü Çeyrek Net Dönem Karı 17,3mn TL ile %5 oranında Artış Kaydetti…”

Öneri “TUT”

Hedef Hisse Fiyatı : 97,60TL

Otokar’ın 3. çeyrek net dönem karı bir 17,3mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artış kaydetmiş ve piyasa beklentisi olan 18,3mn TL’ye paralel, bizim beklentimiz olan 31mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt karın beklentimizin altında kalması ve finansman giderinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Satış miktarında adetsel bazda %12 oranında düşüş yaşanmasına karşın, zırhlı araç satışları ve döviz kurlarındaki artış satış gelirlerini desteklemiş ve satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artarak 425mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise satış gelirlerindeki artışın altında %15 oranında artış kaydetmiş ve 101,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %9,6 oranında, satış gelirlerine göre görece düşük artış kaydetmesine karşın, diğer faaliyet gelirleri 9,4mn TL azalmıştır. Buna bağlı olarak faaliyet karı bir önceki yıla göre %4 oranında gerilemiştir. Diğer taraftan FAVÖK ise %21,4 oranında artarak 48,7mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. FAVÖK marjı da %11,6’dan %11,5’e gerilemiştir. Finansman giderleri %4 oranında gerileyerek karlılığı desteklerken, vergi gideri 3,8mn TL’den 2,3mn TL’ye gerileyerek karın bir önceki yıla göre artmasında ana etken olmuştur.

Toplam gelirler içinde savunma sanayi gelirlerinin payı bir önceki yılın aynı dönemindeki %23,4’e karşın 2016 yılının 3. çeyreğinde %34,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran bir önceki çeyrekte %36,2 idi.

Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 33mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 16,5mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Altay milli muhabere tankı projesinde seri üretimin Otokar’da kalması şirketin savunma sanayindeki yerini pekiştirecek olup, şirket açısından ciddi potansiyel oluşturacaktır. 250 adet tank üretimi ve bunların entegre lojistik destek faaliyetlerine ilişkin Altay Seri Üretim Projesi için teklif dosyasını 18.01.2016 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na (SSM) sunan Otokar, 29.08.2016 tarihinde ise BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif ) SSM’na iletmiştir.

Otokar’ın çeyreksek bazda satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre satış miktarındaki artışın olumlu katkısıyla %27 oranında artarken, brüt kar marjı hafif gerilemeyle %24,8’den %23,9’a inmiştir. Diğer taraftan, FAVÖK marjı ise %9,7’den %11,5’e yükselmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!