Migros 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (19.03.2024)

Endeksin Üzerinde Getiri

Fiyat (TL/hisse) 484,50
Hedef Fiyat(TL/hisse) 454,00
Potansiyel Getiri %-6

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2023 yılında net satışları reel olarak bir önceki yıla göre %29,3 artışla 181.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK’ü reel olarak bir önceki yıla göre %14,4 azalışla 3.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK marjı reel olarak bir önceki yıla göre 90 baz puan azalışla %1,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında net karı reel olarak bir önceki yıla göre %3,4 düşüşle 8.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirketin finansal sonuçları 31 Aralık 2023’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona endeksli olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılında 181.674 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%29), 3.221 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%14) ve 8.829 mn TL net kar (yıllık: reel -%3) açıklamıştır. Şirketin 2023 yılında satış gelirleri reel olarak %29 artış kaydederken, enflasyon muhasebesi uygulanmamış rakamlarla 2023 yılının ilk 9 ayında 101,8 milyar TL satış geliri elde etmişti. FAVÖK marjı yıllık 90bp’lık gerileme göstererek %1,8 olurken, 2023/09 enflasyon muhasebesiz elde edilen FAVÖK marjın 5.100bp altındadır (2023/09 enf. muhasebesiz FAVÖK 6.995 mn TL). Diğer taraftan net kar yıllık %3,4 azalış göstermiştir. Ertelenmiş vergi gelir/giderleri baz etkisi hariç tutulduğunda şirketin net karını %19,2 yükselttiği görülmektedir. Şirket 2023/09’da enflasyon muhasebesiz rakamlarla 4.432 milyon TL net kar açıklamıştı. Ertelenmiş vergi gideri hariç net kar 10.097 milyon TL’dir. Aradaki fark net parasal kazanç kaynaklıdır. 2023 yılında şirket pazar payını 120bp artırmış olup, modern hızlı tüketim ürünleri sektöründe %16,2 ve toplam hızlı tüketim pazarında %9,3 pazar payı elde etmiştir. Satış alanı %7,5, toplam mağaza sayısı %15,6 ve online mağaza sayısı % 14,3 büyüme kaydetmiştir. Enflasyon muhasebesiz rakamlarla online iş büyümesi %127 olarak gerçekleşmiştir. Net nakit pozisyonu 2.547 milyon TL (3Ç23: 5.115 mn TL) olmuştur. Öte yandan, net finansal nakdi 2022’deki 10,3 milyar TL aksine 2023 yılında 11,5 milyar TL olmuştur. Şirket 2024 yılı beklentilerini açıklamıştır. Satış gelirlerinin %70 büyümesi, FAVÖK marjının yatay kalması ve yatırım harcamalarının 8,5 milyar TL olması beklenmektedir. 2024 yılı beklentilerine göre (FAVÖK marjının yatay kalacağı beklentisiyle) hisse 15,3x FD/FAVÖK ve 4,9x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım