Migros 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (10.05.2022)

Beklentilerin üzerinde net kar…

Öneri: “AL”
Hedef Fiyat: 63.25 TL
Önceki Hedef Fiyat: 63.25 TL
Getiri Potansiyeli: %39,0 

Migros 1Ç22’de piyasa ortalama beklentisinin (31mn TL net kar) ve bizim beklentimizin (13mn TL net kar) üzerinde yıllık %60,8’lik düşüşle 82mn TL net kar açıkladı (1Ç21: 210mn TL net kar). Şirket’in 1Ç21’de bağlı ortaklığı olan Ramstore Macedonia DOO satışından elde etmiş olduğu 213.2mn TL’lik bağlı ortaklık satış karının pozitif etkisinden kaynaklı olarak bu çeyrekte kar rakamında yıllık %61’lik düşüş yaşandığını düşünüyoruz.

Satış gelirleri tarafında Şirket; piyasa ortalama beklentisinin (12.001mn TL) ve bizim beklentimizin (11.894mn TL) hafif üzerinde yıllık %59,6’lık artışla 12.271mn TL net satış geliri elde etmiştir (1Ç21: 7.689mn TL). 1Ç22’de, büyük fiziki mağazalar & AVM operasyonlarında iyileşme, yüksek enflasyonun etkisi ve e-ticaret kanallarının net satışlar üzerindeki pozitif katkısını sürdürmesi ile birlikte Şirket, 1Ç22’de satış gelirlerini yıllık %59,6 oranında artırmıştır. Online satış kanallarda büyümenin devam etmesi (1Ç21: 1mlr TL, 1Ç22: 1.8mlr TL, yıllık %73’lük artış), online hizmet veren mağaza sayısında (3A22: 899 adet) gözlemlenen artış ve fiziksel mağazaların başarılı operasyonları ile Şirket, satış gelirlerini 1Ç22’de artırabilmiştir.

Şirket’in FMCG Pazar payı gelişimine bakıldığında; modern FMCG pazarında Şirket 3A22’de %14,6’lık (3A21: %15,4), toplam FMCG pazarında ise %8,4’lük (3A21: %8,6) Pazar payına sahip olmuştur. Ek olarak; Şirket’in net mağaza sayısı 3A21’a göre 268 adet artış göstererek 3A22’de 2.598 adet olmuştur. Bu gelişmeye paralel olarak Şirket’in satış alanı %7,0’lik yükseliş göstermiş, fiziksel mağazalardaki müşteri trafiğinin olumlu seyretmesi Şirket’in satış performansına olumlu yansımıştır.

Şirket, 1Ç22’de yıllık %43,5’lik yükselişle 868mn TL’lik FAVÖK rakamı elde ederek bizim beklentimiz olan 887mn TL’nin ve piyasa ortalama beklentisi olan 881mn TL’nin hafif altında FAVÖK rakamı açıklamıştır (1Ç21: 605mn TL). Bunun sonucunda Şirket’in 1Ç22’de elde etmiş olduğu FAVÖK marjı 1Ç21’deki %7,9 seviyesinden %7,1 seviyesine gerilemiştir.

Şirket’in borçluluk tarafına bakıldığında; döviz kredilerinin hem bilanço ağırlığının kalmaması hem de gelir tablosunda ilerleyen dönemlerde kur farkı giderlerinin düşeceğini öngördüğümüzden dolayı bu durumun hisse performansındaki olumsuz baskıyı indirgeyeceğini düşünüyoruz. 2015 yılı sonunda yaklaşık EUR 750mn olan uzun vadeli borçlanmalar Mart 2021 itibariyle 34mn EUR’a kadar gerilemiş, Nisan 2021’de ise Şirket’in brüt döviz borcu kalmamıştır. Yaratılan güçlü nakit akışı sayesinde net borç pozisyonunda önemli ölçüde iyileşme sağlayan Migros’a olan olumlu bakışımızı korumaya devam ediyoruz. Şirket’in 1Ç22 sonunda toplam finansal borcu, 3.56mlr TL seviyesine yükselmiştir (1Ç21: 3.07mlr TL). 3A22 sonu itibariyle de Şirket net nakit pozisyonu 816mn TL seviyesine ulaşmıştır (TRFS 16 etkisi hariç Net Nakit/FAVÖK -> 2020: -0.4x – 2021: 0.3x – 1Ç21: -0.5x – 1Ç22: 0.3x).

2022 Beklentileri: Şirket, 2022 yılına yönelik konsolide beklentilerini güncellemiştir. Buna göre; Migros, 2022 yılında %55-%60 (önceki: %40-%45) aralığında net satış büyümesi beklemektedir. Şirket, FAVÖK marjının ise %8-%8,5 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Migros, aynı zamanda daha önceden duyurmuş olduğu 2022 yılı sonundaki 200+ yeni mağaza açma hedefini 250+’ye yükseltmiş olup yatırım harcaması beklentisini ise 1.500mn TL olarak belirlemiştir (önceki: 1.200mn TL). Operasyonel olarak hem satış gelirleri hem de online faaliyetler açısından büyümesini takdir ettiğimiz Migros’un Nisan 2021 itibariyle brüt döviz banka borcunun kalmaması ile birlikte bu durumun ilerleyen dönemlerde finansman giderler ini azaltacağı beklentisiyle net karlılık tarafına getireceği olumlu katkının Şirket için pozitif bir hava yaratacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Şeker Yatırım