Migros 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (09.05.2019)

1Ç19 Değerlendirme – Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı : 12,99 TL
Hedef Fiyat : 32,80 TL
Getiri Potansiyeli %153

Beklenenden daha fazla zarar. Migros’un yüksek euro cinsi borçlarından dolayı geçtiğimiz çeyrekte net karda yarattığı pozitif etki, 1Ç19’da euro karşısında zayıf seyreden TL sebebiyle artan kur farkı giderleri ve finansal giderler neticesinde yeniden negatife döndü. Migros yılın ilk çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 155 mn TL ve bizim beklentimiz olan 144 mn TL’lik net zarar beklentisinin üzerinde 230,9 mn TL net zarar açıkladı (1Ç18’de: 243,7 mn TL net zarar). TFRS 16 etkisi nedeniyle piyasa beklentisinden güçlü gelen operasyonel performansa karşın, esas faliyetler kaynaklı kaydedilen 99,5 mn TL’lik vadeli alım faiz gideri ve finansman giderlerinin beklentimizden daha fazla artış göstermesi, net zararın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinde ana etkenler oldu. 1Ç18’de 283 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri, 1Ç19’da 359,8 mn TL’ye yükseldi. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre yılbaşından bu yana %11 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurduğumuzda, TFRS 16 etkisiyle güçlü gelen operasyonel karlılığın hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Migros için 32,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdüyoruz.

Güçlü ciro büyümesi ve pazar payı kazanımı. Migros, ihtiyatlı mağaza açılış programına rağmen, olumlu talep koşulları ve yüksek enflasyon ortamının desteği ile yurt içi operasyonlarda kaydedilen satış performansının etkisiyle güçlü ciro performansı kaydetti. 1Ç19’da konsolide net satış gelirleri bizim beklentimiz ile aynı, ortalama piyasa beklentisinin %2 üzerinde yıllık bazda %24,9 artarak 4.923 mn TL’ye yükselirken, bu güçlü artışta yurt içi satışlardaki güçlü performans etkili oldu. Migros’un toplam FMCG pazarında 1Ç18’de %6,6 olan pazar payı 1Ç19’da %7,7’ye yükselirken; modern FMCG pazarındaki payı da söz konusu dönemde %15,8’den %16,7’ye yükseldi.

Raporun tamamı için tıklayın.