Migros 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (13.03.2018)

Migros 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: “AL”
Hedef Fiyat: 35.90 TL

Kipa entegrasyonu beklenenden hızlı ilerliyor

Migros 4Ç17’de piyasa beklentisinin (177mn TL net zarar) ve bizim beklentimizin (67mn TL net zarar) gerisinde bir performans göstererek 206mn TL net zarar açıkladı. 1 Mart 2017’de Kipa konsolidasyonunu gerçekleştiren şirket, satışlardaki güçlü büyümesini 4Ç17’de de sürdürürerek yıllık bazda 39% büyüme elde etti. 2017 yılının tamamında ise Migros’ta 21% büyüme ve 1.9mn TL’lik Kipa konsolide etkisiyle 15.3mr TL’ye (39% yıllık bazda artış) ulaşıldı. (2016: 11.1mr TL)

Brüt kârlılıkta 26.8%’a (4Ç16: 26.1%) ulaşan Şirket’in operasyonel giderlerinde yıllık bazda süren bozulma ise inorganik büyümenin getirdiği, orta-uzun vadede düzeltilmesi planlanan verimsizliklerden kaynaklanıyor. Buna karşın, piyasa beklentilerinden daha iyi bir faaliyet giderleri yönetimi (mevsimsellik etkisi de var) gerçekleştiren şirketin FAVÖK marjı (5.4%) piyasa beklentilerinin (5.2%) üstünde geldi. Satışlardaki güçlü büyüme, marjlardaki baskının (ilk 2 çeyrekte) Migros operasyonlarından ziyade Kipa satın alımının etkisiyle olması ve beklenenden çok daha hızlı iyileşme göstermesi sebebiyle; sonuçları şirket için olumlu bulmaya devam ediyor, döviz kredilerinin hem bilanço ağırlığından dolayı hem de gelir tablosuna olumsuz etkisinden dolayı hisse performansında baskıya sebep olduğunu düşünüyoruz.

2018 Beklentileri: Türkiye genelinde toplamda 162 (Eski: 168) mağaza ile yaklaşık 310bin m2’de operasyonlarına devam eden Kipa’nın satın alınmasıyla pazardaki pozisyonunu sağlamlaştıran şirket, Migros tarafında ise 120-150 aralığında yeni mağaza açılışı hedeflemektedir. Kipa operasyonlarını iyileştirme ve mağazalarda alan optimizasyonları gerçekleştiren şirket 2018 yılında odağını yeni mağaza açmaktan ziyade, var olan Kipa mağazalarını optimize etmeye kaydırmış durumda. Şirket net satışlarda 15-18% arasında büyüme ve 5.5-6.0% bandında bir FAVÖK marjı ile 2018 yılını tamamlayacağını tahmin ediyor. Zayıf performans gösteren Kipa operasyonlarının Migros rakamlarına yapacağı baskıdan ötürü FAVÖK marjında geçtiğimiz senelere göre öngörülen düşüşü orta vadede olumsuz yorumlamıyoruz, aksine piyasa beklentilerinden çok daha hızlı mesafe kat eden, Migros tarafında ise Mjet ve özel markalı ürün odağıyla büyüyen şirket beğenimizi kazanmaya devam ediyor.

Migros için hedef fiyatımızı 35.90 TL olarak ve tavsiyemizi ise “AL” yönünde koruyoruz. Rapor tarihi itibariyle 2018T 6.9x FD/FAVÖK oranıyla işlem gören Migros’un yurtiçi ve yurtdışı benzer şirketleri 8.3x FD/FAVÖK rasyosu ile işlem görmektedir. 2017 yılındaki F/K oranı ise tek seferlik Kipa Konsolidasyonunun kâra ve dolayısıyla sermayeye yansıtılmasından dolayı gerçek operasyonu yansıtmamaktadır.