Migros 2013 / 6 Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (02.09.2013)

Güçlü, Kur Farkı Giderlerine

Öneri: TUT
Hedef Fiyat: 30,00 TL

Migros 2Ç13’de 161 milyon TL net zarar açıkladı. Bu tutar yıllık bazda bakıldığında 2Ç12’deki net kâr rakamı olan 73 milyon TL’ye kıyasla yüksek oranda bir düşüşe denk geliyor. Açıklanan tutar 163 milyon TL’lik zarar beklentimize çok yakın olup, pazar beklentisi olan 114 milyon TL zarara kıyasla daha yüksek olmuştur. Net kârdaki yüksek oranlı düşüşün temel nedeni TL’deki değer kaybı olmuştur. Bunun sonucu olarak, Şirket’in, 30 Haziran 2013 itibariyle 998.8 milyon Euro olan kredilerinden kaynaklanan yaklaşık 180 milyon TL’lik kur farkı oluşmuştur. Buna ilaveten, 2Ç13’deki vergi giderleri, önceki yıllardaki zararların 2011 ve 2012 yıllarında oluşmuş vergi giderlerine mahsup edilmesi nedeniyle bu yılllardaki vergi giderlerinin daha düşük olması sonucu, yıllık bazda %315.7 oranında artmıştır. Bununla birlikte, 1Y13’deki net zarar 126 milyon TL olup, 1Y12’deki net kâr tutarı olan 134 milyon TL’ye kıyasla büyük oranda düşüş göstermiştir.

Net satışlar yıllık bazda %10.8 oranında ve çeyreklik bazda %8.2 oranında artarak 1,721 milyon TL’ye ulaşmıştır. Yurtiçi satışlar yıllık bazda %10.6 artış gösterirken, yurtdışı satışlar yıllık bazda değişiklik göstermemiştir. 1Y13 itibariyle, MigrosJet
mağazaları (küçük boyutlu ve düşük yatırım maliyetli) 51 mağaza ile başı çekmekte olup, Şirket toplamda 109 mağaza açılışı gerçekleştirmiştir. Bu, Migros’un indirim marketi/daha çok fiyat hassasiyetine sahip müşteri segmentindeki büyüme
stratejisine paraleldir.

Şeker Yatırım Araştırma

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir