Doğan Yayın Holding Şirket Haberleri – (02.09.2013)

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bağlı Ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş., “Digitürk”ün Sermayesinin %53’ünü Temsil Eden Paylar için Bağlayıcı Olmayan Teklif Vermiştir.

Bağlı ortaklığımız Dogan TV Holding A.Ş., Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’nin (Digiturk) Çukurova’ya ait %53 oranındaki paylarının satın ve devir alınması amacıyla Şirket’in net nakit(borç) düzeyinin “sıfır” olduğu varsayımı ile Çukurova Holding AŞ’ye  “bağlayıcı olmayan” bir teklif vermiştir. Söz konusu teklifin tutarı, %53 hisse için 742.000.000 (yediyüzkırkiki milyon) ABD Dolarıdır. Bu teklifimiz,  Şirketin %100 hissesi için 1.400.000.000 (Birmilyardörtyüzmilyon) ABD Dolar değere tekabül etmektedir. Konuya ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek yeni bir gelişme olduğu takdirde, ayrıca açıklama yapılacaktır.

KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir