Mavi Giyim Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (16.03.2023)

Tavsiye: Endeksin Üzerinde Getiri

Hedef fiyat, TL/hisse TRY183,00
Son kapanış, TL/hisse TRY108,00
Yukarı potansiyel %69

• 2023’te görece güçlü büyüme bekliyoruz: Mavi, 2022 yılında, pandemi döneminde ertelenen harcamaların etkisi, negatif faizlerin tüketimi desteklemesi, rekabet avantajları sayesinde pazar payı kazanımları, uluslararası operasyonların güçlü katkısı ve online operasyonların büyümeye devam etmesi sayesinde oldukça iyi bir yıl geçirdi. 2023 yılında düşen enflasyonun etkisiyle normalleşme beklemekle birlikte özellikle yılın ilk yarısında ücret zamlarının da etkisiyle büyümenin görece güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Satışların 2023 yılında %69 büyüyeceğini öngörüyoruz. Görece stabil TL beklentimiz nedeniyle Türkiye operasyonlarının yurtdışı operasyonlara göre daha güçlü katkı vermesini bekliyoruz.

• Rekor marjların 2023’te normalleşmesini öngörüyoruz: Bir çok şirket için 2022 yüksek maliyetler nedeniyle marjların daraldığı bir yıl olsa da, Mavi’nin FAVÖK marjı 2022’de (UFRS-16 öncesi) 330 baz puan iyileşerek %19,4’e ulaştı. Maliyet artışlarının güçlü talep nedeniyle fiyatlara yansıtılabilmesi ve büyümenin sağladığı operasyonel kaldıraç etkisi marjların tarihi yüksek seviyelere ulaşmasının ana unsurları oldu. Ancak 2023 yılında, özellikle yılın ilk yarısında, hammadde maliyetlerindeki artış ve geçen sene yüksek baz etkisi nedeniyle brüt marjın baskılanacağını, ancak pamuk başta olmak üzere hammadde fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin yılın ikinci yarısında marj baskısını azaltacağını düşünüyoruz. Personel maliyetlerinde ve enflasyonu geriden takip eden kira giderlerindeki artışa rağmen büyümenin yaratacağı operasyonel kaldıraç etkisi sayesinde faaliyet giderleri/satışlar oranındaki baskının sınırlı kalacağını öngörüyoruz. 2023 yılında 140 baz puanlık marj daralması ile %59 FAVÖK büyümesi öngörüyoruz.

• Model portföyde tutmaya devam ediyoruz: Güncel hedef değerimiz 183TL’ye %69 gibi oldukça yüksek getiri potansiyeli sunan hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi yineliyor ve hisseyi model portföyde tutmaya devam ediyoruz. Hisse, 2023 tahminlerimize göre 4,8 F/K ile uluslararası benzerlerine%60 iskonto ile işlem görüyor.

• Riskler: Talebin yavaşlaması ve maliyet baskılarının artması en önemli risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de maliyetlerdeki yüksek artış ve TL’nin görece stabil kalması uluslararası operasyonlarında rekabet avantajını azaltırken iç piyasadaki yabancı rakipleri ile olan fiyat makasının da daralmasına neden oluyor. Diğer taraftan Avrupa pazarında büyümenin yavaşlamasıyla ihracatçı üreticilerin kapasitelerini iç piyasaya yönlendirmiş olmalarının Mavi gibi perakendecilerin elini güçlendirerek fırsatlar yaratabileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Ak Yatırım